Olycksfallsförsäkring

Kommunen har tecknat en olycksfallsförsäkring för elever och barn inom Ronneby kommun.

En olycksfallsförsäkring täcker en kroppsskada, som den försäkrade ofrivilligt drabbats av genom en plötslig yttre händelse. Försäkringen gäller ej för sjukdom.

För barn i förskola och elever i grundskola, gymnasieskola och särskola gäller försäkringen vid olycksfallsskada som inträffar heltid - dygnet runt.

Ytterligare information:

Så här anmäler du en skada:

  1. Sök läkare eller tandläkare utan dröjsmål
  2. Anmäl skadan till Länsförsäkringar på 0454-30 23 00 eller skador02@lansforsakringar.se