Parkdalaskolan blir till

Sedan mars 2020 bygger Dynacon om de gamla industrilokalerna i kvarteret Svarven till en modern 4-9 skola. Här kan du följa ombyggnaden. Bilderna publiceras regelbundet med start maj 2020.

Januari 2021

Urval av bilder i olika gröna, blåa och lila nyanser som tillsammans bildar en moodboard. På vissa bilder syns enbart en färg, på andra syns natur eller byggnader från Brunnsparken som t.ex. sjö, tall, små stena eller stora blad.

För att bestämma vilka färger som ska kunna användas har man arbetat fram ett så kallad moodboard för färgsättningen av Parkdalaskolan. Det ska spegla känslan som färgerna ska ge och brukar vara ett hoppklipp av bilder i de utvalda färger och material. Ledorden i arbetet med Parkdalaskolan är park, vatten, grönska och årstider.

provbitar i olika färger

Här visas olika provbitar från golvfärg till väggfärg som kommer att användas för de större gemensamma ytorna, som bibliotek eller skolrestaurang på Parkdalaskolan. Utifrån konceptet har flera materialboards för olika ytor som t.ex. vägg/golv och möbler. Principen är att i de större gemensamma ytorna återspeglas konceptet starkare och med högre intensitet medan det i basrum och mindre ytor är mer återhållet. Möbler har en gemensamt hållen färgskala över hela huset med mycket träinslag med några få inslag av starkare kulörer på utvalda möbler likt parkens rabatter med färgstarka blommor.

tygbitar i olika färger

Här visas olika tygbitar som är tänkta att användas för den lösa inredningen som tyg på soffor eller mattor.

skissa på en inomhusmiljö

Skissa på vyn från skolans matsal mot biblioteket.

Oktober 2020

Inomhusmiljö på en byggarbetsplats med nytt bjälklag som nyss kommit på plats. På bilden syns avspärrningar och snedtak med fönsterpartier.

Nu växer andra våningen fram. 3500 kvm nytt bjälklag har kommit på plats i nya Parkdalaskolan. (september 2020)

Bilden är tagen från andra våningen och visar byggarbetsplatsen Parkdalaskolan. Till höger och vänster i bilden syns det nya bjälklaget som är grunden för andra våningen i Parkdalaskolan. Stålkonstruktionen mellan dessa är en loftgång. Det syns även en säkerhetsväg med brandsläckare och två byggarbetare i på nedre plan.

Parkdalaskolan kommer att få mycket dagsljus från takfönstren som kommer att kompletteras i snedtaket. En loftgång knyter ihop bjälklaget på andra våningen och skapar en ljusgård till den centrala delen av skolan. (september 2020)

Byggarbetsplats med ny trappa i betong och säkerhetsställningar

Alla trapporna är på plats. Bredvid trappan har en hisschakt gjutits. (oktober 2020)

Två byggarbetare gjuter en betongplatta inomhus. Armeringsjärnet syns delvis. En tredje byggarbetare syns genom ett fönster

Här gjuts grundplattan för storkökets nya frysrum. (oktober 2020)

På bilden syns bergmassor, en grävmaskin och andra arbetsredskap för sprängning. Avspärrningar syns längst fram i bilden och skogen i höstfärger i bakgrunden.

Det är mycket berg som ska bort. Tre till fyra grävmaskiner och två borrvagnar är igång för att få bort berg och få ner ledningar i marken vid det som kommer att bli Parkdalaskolans nya idrottshall. Sprängning pågår med mycket hänsyn till kringliggande verksamheter och pågår fram till mitten av oktober (oktober 2020)

Maj 2020

Parkdalaskolan utifrån i maj 2020

Parkdalaskolan utifrån med blommande fruktträd framför byggnaden som kommer att bevaras (maj 2020)

Schaktarbeten sporthallen

Schaktarbeten för att förbereda sprängningsarbeten och bergschakt har påbörjats för att kunna utföra grundläggning till den nya sporthallen (maj 2020)

markarbeten skolgården

Förberedande markarbeten på nya skolgården har påbörjats (maj 2020)

tillfällig port

Stor tillfälligt port har skapats för att möjliggöra rivning och monteringsarbeten med tunga och stora maskiner och material under byggnadstiden (maj 2020)

Pålningsarbeten

Pålningsarbeten pågår för grundförstärkning till nya pelare (maj 2020)

Rivning av befintliga väggar

Rivning av befintliga väggar och vissa konstruktioner för att anpassas till ny verksamhet (maj 2020)