Näringslivsråd

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstemän.

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och sammankallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar från näringslivet. Näringslivsrådet träffas fem gånger per år.

Näringslivsrådets representanter:

 • Roger Fredriksson, ordförande (M)
 • Nicolas Westrup, (SD)
 • Ola Robertsson, (S)
 • Anna Ekberg, (KD)
 • Mikael Mårtensson, (S)
 • Carl-Martin Lanér, Kommundirektör
 • Torbjörn Lind, Näringslivschef
 • Ronny Johannesson, VD-gruppen
 • Linda Jakobsson, Företagarna
 • Joakim Persson, Bräknebygden AB 
 • Heléne Scharin, Ronneby Företagsförening
 • Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby
 • Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet
 • Anders Wikander, Blomstrande Bygden
 • Bo Hansson, Ronneby Fastighetsägaregrupp

Näringslivsrådets fokusområden 2023-2025 är:

• Näringslivsklimat
• Företagsservice
• Nyföretagande
• Nya arbetstillfällen, etablering nya företag/lokal tillväxt
• Platsutveckling/Områdesutveckling
• Besöksnäring/Evenemang
• Förebygga brott och öka tryggheten
• Service och bemötande

LÄS MER VISION 2030-NÄRINGSLIVSRÅDETS FOKUSOMRÅDEN 2023-2025 Pdf, 145.8 kB.

Indikatorer för näringslivsarbetet:
• Antal nya etableringar
• Antal nya företag
• Antal nya arbetstillfällen
• Nöjd kund index
• Svenskt näringslivs mätningar om företagsklimat
• Försäljningsindex
• Antal elever/årskull som driver UF-företag
• Antal gästnätter
• Index Ronneby kommuns webbinformation
• Index bemötande (KKiK)
• Trygghetsindikator via Svenskt Näringslivs undersökning: "I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun?"

LÄS MER I NÄRINGSLIVSPLAN 2023-2024 Pdf, 14.7 MB.