Näringslivsråd

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstemän.

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och sammankallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar från näringslivet. Näringslivsrådet träffas fem gånger per år.

Näringslivsrådets representanter:

 • Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
 • Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
 • Ola Robertsson, 2:e vice ordf. KS (S)
 • Mikael Mårtensson, (S)
 • Tim Aulin, (SD)
 • Carl-Martin Lanér, Kommundirektör
 • Torbjörn Lind, Näringslivschef
 • Ronny Johannesson, VD-gruppen
 • Annika Grunfeld, Företagarna
 • Joakim Persson, Bräknebygden AB 
 • Mats Brander, Ronneby Företagsförening
 • Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby
 • Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet
 • Anders Wikander, Blomstrande Bygden
 • Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen
 • Bo Hansson, Ronneby Fastighetsägaregrupp

Näringslivsrådets fokusområden 2022-2024 är:

• Näringslivsklimat
• Företagsservice
• Nyföretagande
• Nya arbetstillfällen, etablering nya företag/lokal tillväxt
• Platsutveckling/Områdesutveckling
• Besöksnäring
• Evenemang
• Förebygga brott och öka tryggheten
• Service och bemötande

LÄS MER VISION 2030-NÄRINGSLIVSRÅDETS FOKUSOMRÅDEN 2022-2024 Pdf, 149.1 kB.

Indikatorer för näringslivsarbetet:
• Antal nya etableringar
• Antal nya företag
• Antal nya arbetstillfällen
• Nöjd kund index
• Svenskt näringslivs mätningar om företagsklimat
• Försäljningsindex
• Antal elever/årskull som driver UF-företag
• Antal gästnätter
• Antal evenemangsbesökare
• Index Ronneby kommuns webbinformation
• Index service och tillgänglighet via e-post och telefoni
• Trygghetsindikator via Svenskt Näringslivs undersökning: "I vilken utsträckning påverkas ditt företag negativt av brottslighet/otrygghet i din kommun?"

LÄS MER I NÄRINGSLIVSPLAN 2022-2024 Pdf, 2.5 MB.