Näringslivsråd

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstemän.

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och sammankallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar från näringslivet.

Näringslivsrådet träffas följande datum 2021: 9/2, 13/4, 8/6, 14/9, 9/11.

Näringslivsrådets representanter:

 • Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
 • Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
 • Magnus Pettersson, 2:e vice ordf. KS (S)
 • Charlotte Karlberg, (S)
 • Tim Aulin, (SD)
 • Tommy Ahlquist, Kommundirektör
 • Torbjörn Lind, Näringslivschef
 • Carina Magnusson, Ronneby Företagsgrupp
 • Ronny Johannesson, VD-gruppen
 • Annika Grunfeld, Företagarna
 • Joakim Persson, Bräknebygden AB 
 • Mats Brander, Ronneby Handel- och intresseförening
 • Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby
 • Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet
 • Anders Wikander, Blomstrande Bygden
 • Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen
 • Bo Hansson, Ronneby Fastighetsägaregrupp

Näringslivsrådets fokusområden 2021-2023 är:

• Näringslivsklimat
• Företagsservice
• Nyföretagande
• Nya arbetstillfällen, etablering nya företag/lokal tillväxt
• Platsutveckling/Områdesutveckling
• Besöksnäring
• Evenemang
• Service och bemötande

LÄS MER VISION 2030-NÄRINGSLIVSRÅDETS FOKUSOMRÅDEN 2021-2023 Pdf, 451.3 kB.

Indikatorer för näringslivsarbetet:
• Antal nya etableringar
• Antal nya företag
• Antal nya arbetstillfällen
• Nöjd kund index
• Svenskt näringslivs mätningar om företagsklimat
• Försäljningsindex
• Antal elever/årskull som driver UF-företag
• Antal gästnätter
• Antal evenemangsbesökare
• Index Ronneby kommuns webbinformation
• Index service och tillgänglighet via e-post och telefoni

LÄS MER I NÄRINGSLIVSPLAN 2021-2022 Pdf, 2.2 MB.