Näringslivsråd

I Ronneby finns ett tydligt fokus på diskussion mellan företag, politiker och tjänstemän.

Näringslivsrådet har som syfte att vara rådgivande till kommunledningen i frågor kring näringslivsutveckling. Ordförande är kommunalråd Roger Fredriksson och sammankallande näringslivschef Torbjörn Lind. Rådet består av representanter från Ronnebys företagarföreningar samt politiker och tjänstemän. På agendan finns aktuella näringslivsfrågor, näringslivsrådets fokusområden, gemensamma rapporter samt frågeställningar från näringslivet.

Näringslivsrådet träffas följande datum 2019: 12/2, 16/4, 11/6, 10/9, 12/11.

 • Roger Fredriksson, ordf. KS (M)
 • Kenneth Michaelsson, 1:e vice ordf. KS (C)
 • Magnus Pettersson, 2:e vice ordf. KS (S)
 • Amani El-Ali, (S)
 • Tim Aulin, (SD)
 • Tommy Ahlquist, tf Kommundirektör
 • Torbjörn Lind, Näringslivschef
 • Peter Borenberg, Ronneby Företagsgrupp
 • Ronny Johannesson, VD-gruppen
 • Annika Grunfeld, Företagarna
 • Joakim Persson, Bräknebygden AB 
 • Mats Gunnarsson, Ronneby Handel- och intresseförening
 • Anette Rolfmark, Fastighetsägarna Ronneby
 • Tommy Kalmteg, Kommunbygderådet
 • Sven Strandberg, Blomstrande Bygden
 • Anna-Katrine Linder, Arbetsförmedlingen