NetPort Science Park

NetPort Science Park är en triple helix-organisation som främjar samverkan mellan näringsliv, akademi och offentlig verksamhet.

Målsättningen är att skapa förutsättningar för en hållbar ekonomisk tillväxt och samhällsutveckling på lokal och regional nivå. Här stimuleras utveckling och spridning av kompetens, affärsmöjligheter, utbildning, forskning och andra innovationsfrämjande åtgärder. NetPort initierar och deltar i forskningsprojekt tillsammans med lokala, nationella och internationella partners främst inom tre fokusområden: Digitala Medier, Energi och Intelligenta Transportsystem.

Blekinge Tekniska Högskola (BTH) bedriver utbildningar och forskningsprogram inom medieteknik och digitala medier. Utbytet mellan högskolan och näringslivet är stort, och flera företag verksamma inom digitala medier och spel har startats de senaste åren. BTH driver även forskning och utveckling inom intelligenta transportsystem. I det lokala näringslivet finns dessutom flera större företag med intressen i logistik- och transportforskningen. Energi är ett omfattande område där NetPort primärt fokuserar på energioptimering. Målsättningen är att bli södra Sveriges starkaste energikluster genom att utveckla IT inom energiområdet.

NetPort Science Park är en mötesplats mellan människor, innovation och kreativitet som erbjuder möjlighet till nya affärskontakter och snabb utveckling för kunskapseffektiva företag.

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

NetPort Science Park

NetPort Science Park