Krigskassa Blekinge

Krigskassa är ett investmentbolag som riktar sig till bolag i Blekinge som befinner sig i tidig fas.

Fondens kapital är 6 Mkr och ägs till 50 % av Sjätte AP-fonden. Övriga ägare representeras av regionala företag, organisationer och privatpersoner. Krigskassa bildades 2006 och administreras alltsedan start av företagsinkubatorn BBI, Blekinge Business Incubator AB. 

Syftet är att skapa fler växande företag och fler arbetstillfällen i regionen.

Kontakta Krigskassa Blekinge Länk till annan webbplats.

mynt