Region Blekinge

Region Blekinge är den aktör som fått riksdagens förtroende att ansvara för den regionala utvecklingen i Blekinge. Med detta uppdrag följer ett ansvar att samverka med lokala aktörer och nära följa utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt till förmån för Blekinges utveckling och tillväxt.

Regionala tillväxtmedel
Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd. Region Blekinge jobbar med:

  • Information om finansiering av projekt
  • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
  • Projektutveckling
  • Företagsstöd
  • Beredning av ansökningar
  • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Om du har en projektidé
Ta kontakt med Region Blekinge innan du skriver din ansökan. Då kan man tillsammans gå igenom din idé för att diskutera innehåll, medfinansiering m.m.

Regionala företagsstöd
Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd Länk till annan webbplats.. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Just nu ser Region Blekinge över företagsstöden och det är inte möjligt att söka medel. Affärsutvecklingscheckar för digitalisering och internationalisering samt mikrostöd till små naturturismföretag är sökbart via Tillväxtverkets minansökan.se Länk till annan webbplats..

Mikrostöd till små företag inom naturturism
Stödet riktar sig till små företag inom naturturism som vill attrahera och sälja till nya internationella kunder. Målet för insatsen är att öka andelen internationellt konkurrenskraftiga företag som arbetar med hållbara naturupplevelser över hela landet. Det ska finnas internationellt efterfrågade upplevelser inom naturturism framme till världskongressen ATWS 2019.

Läs mer projektfinansiering och företagsstöd på regionblekinge.se Länk till annan webbplats.

Projektidé Region Blekinge