Region Blekinge

Region Blekinge är den aktör som fått riksdagens förtroende att ansvara för den regionala utvecklingen i Blekinge. Med detta uppdrag följer ett ansvar att samverka med lokala aktörer och nära följa utvecklingen lokalt, regionalt, nationellt och internationellt till förmån för Blekinges utveckling och tillväxt.

Regionala tillväxtmedel Länk till annan webbplats.
Region Blekinge har det regionala utvecklingsansvaret i Blekinge och ansvarar för statliga medel för regional tillväxt och företagsstöd. Region Blekinge jobbar med:

  • Information om finansiering av projekt
  • Projektrådgivning om regionala tillväxtmedel och EU:s strukturfonder
  • Projektutveckling
  • Företagsstöd
  • Beredning av ansökningar
  • Uppföljning, granskning och lärande av projekt

Om du har en projektidé
Ta kontakt med Region Blekinge innan du skriver din ansökan. Då kan man tillsammans gå igenom din idé för att diskutera innehåll, medfinansiering m.m.

Regionala företagsstöd Länk till annan webbplats.
Region Blekinge avsätter varje år en del av sina regionala tillväxtmedel till företagsstöd. Länk till annan webbplats. Dessa stöd ska hjälpa länets företag att få en långsiktig lönsamhet och tillväxt. Företaget ska genom stödet främja en hållbar regional tillväxt. Med tillväxt avses t.ex. ökad sysselsättning eller omsättning. Detta ska ske med social och miljömässig hänsyn.

Statligt stöd för att främja små och medelstora företag samt regionala investeringar Länk till annan webbplats.
Stöd till företag kan lämnas som stöd till konsulttjänster, mikrobidrag, deltagande på mässor och investeringsbidrag.

Affärsutvecklingscheckar Länk till annan webbplats.
Affärsutvecklingscheckar till små och medelstora företag som vill ta in extern kompetens är en av EU:s satsningar för att möta effekterna av coronapandemin. Stödet syftar till att stärka förutsättningarna för utveckling, konkurrenskraft och hållbar tillväxt.

Stöd till kommersiell service Länk till annan webbplats.
Stöd till kommersiell service kan lämnas till dagligvarubutiker och drivmedelsanläggningar i områden där servicen är gles.

Nationell projektfinansiering Länk till annan webbplats.
Det finns flera olika nationella organisationer som kan finanserna projekt. Ofta är det nationella myndigheter som har utlysningar inom olika områden. Se exempel på nationella organisationer som erbjuder projektfinansiering Länk till annan webbplats.

Läs mer projektfinansiering och olika företagsstöd på regionblekinge.se Länk till annan webbplats.

Projektidé Region Blekinge