Tillväxtverket

Tillväxtverket är en statlig myndighet under Näringsdepartementet. De har regeringens uppdrag att främja hållbar näringslivsutveckling och regional tillväxt samt genomföra strukturfondsprogram.

Vissa insatser är riktade direkt till företag eller blivande företagare. Andra insatser syftar till att utveckla förutsättningar och villkor som påverkar företagandet. Deras  vision är ett Sverige med fler företag som vill, kan och vågar. Kunskap, nätverk och finansiering är deras viktigaste verktyg för att nå dit. De  är drygt 390 anställda och finns i Arjeplog, Gävle, Göteborg, Jönköping, Luleå, Malmö, Örebro och Östersund samt i Stockholm (huvudkontor).

Kontakta Tillväxtverketlänk till annan webbplats

Var med och utveckla Sverige

Webbplatsen eufonder.selänk till annan webbplats är en guide för dig som vill veta mer om vilka program inom Europeiska struktur- och investeringsfonderna som berör Sverige. Här kan du läsa om i vilka program svenska organisationer, myndigheter och företag kan delta. Regeringen har under programperioden 2014–2020 gett i uppdrag åt Jordbruksverket, Tillväxtverket och Svenska ESF-rådet att samverka för att förenkla genomförandet av programmen som finansieras av Europeiska struktur- och investeringsfonderna (ESI). 

  • Havs- och fiskerifondenlänk till annan webbplats (utvecklar yrkesfiske, vattenbruk, kustbygd och turism)
  • Jordbruksfondenlänk till annan webbplats för landsbygdsutveckling (utvecklar lantbruk och landsbygd, prioriterar miljö, hållbar utveckling och innovation)
  • Regionala utvecklingsfondenlänk till annan webbplats (ERUF, utvecklar näringslivet i hela landet inom innovation, entreprenörskap och grön ekonomi)
  • Socialfondenlänk till annan webbplats (utvecklar arbetsmarknaden t ex kompetensförsörjning, ökade övergångar till arbete, sysselsättningsinitiativ för unga)

Guide till EU-program i Sverigelänk till annan webbplats

tillväxtdiagram