Blekinge Tekniska Högskola

BTH erbjuder professionsinriktade utbildningar inom områdena teknik och hälsa och fokuserar på samhällets framtida behov och utmaningar.

BTH bedriver utbildning och forskning där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar
på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH:s samverkansportfölj:

  • Forskningsprojekt
  • Studentprojekt
  • Exjobb
  • Praktikplatser
  • Programråd
  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök
  • “Pop-up labs”
  • Rådgivning
  • Uppdragsutbildning

Är du intresserad av samarbete?

Kontakta Andreas Larsson, Docent och innovationsledare på 0703-321874 eller andreas.larsson@bth.se

Studenter: 5900 registrerade (2700 helårsstudenter, drygt 550 är internationella studenter)
Anställda: 460 personer
Forskning: 45 professorer och ca 100 doktorander
Omsättning: 491 Mkr

Se filmen om BTH "Två campus vid vattnet" Länk till annan webbplats.
Läs mer om Blekinge Tekniska högskola (BTH) på deras hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.