Blekinge Tekniska Högskola

En teknisk högskola med fokus på IT och hållbarhet.

BTH bedriver utbildning och forskning där teknik och IT integreras med andra ämnen såsom fysisk planering, industriell ekonomi, design samt hälsa och vård för att bidra till lösningar
på samhällets utmaningar. Verksamheten innehåller tre tydliga perspektiv: innovation, hållbarhet och ”in real life”, det vill säga samarbete och utbyte med näringsliv och samhälle.

BTH:s samverkansportfölj:

  • Forskningsprojekt
  • Studentprojekt
  • Exjobb
  • Praktikplatser
  • Programråd
  • Gästföreläsningar
  • Studiebesök
  • “Pop-up labs”
  • Rådgivning
  • Uppdragsutbildning

Är du intresserad av samarbete?

Kontakta Andreas Larsson, Docent och innovationsledare på 0703-321874 eller andreas.larsson@bth.se

Studenter: 5900 registrerade (2900 helårsstudenter)
Anställda: 430 personer
Omsättning: 455 Mkr
1989 högskolan grundas
1999 högskolan får rätt att ge doktorsexamen inom teknik
2001 BTH får rätt att utbilda civilingenjörer

Läs mer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.