Business Sweden

Business Swedens syfte är att hjälpa svenska företag att nå sin fulla internationella potential och utländska företag att investera och expandera i Sverige.

Business Sweden finns på plats med svenska och utländska konsulter på nära 50 av världens mest intressanta marknader.

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad.

Sverige behöver ständigt nya exportföretag. En av Business Swedens uppgifter är att på olika sätt stödja de mindre företag som har potential att växa sig starka på utländska marknader. De har därför tagit fram ett antal tjänster för att underlätta de första stegen i en exportsatsning t ex:

  • Framtagande av exportplan, marknadsplan och handlingsplan
  • Marknadsanalys
  • Partnersökningar
  • Kundsökningar
  • Etableringsstöd av olika slag
  • Säljstöd på marknaden
  • Virtuellt kontor på marknaden

Läs mer om baserbjudanden för små och medelstora företaglänk till annan webbplats

Kommande aktiviteter i form av seminarier, utbildningar, delegationsresor och medverkan på internationella mässor hittar du härlänk till annan webbplats

Guider om exportreglerlänk till annan webbplats

Regional exportrådgivare i Blekinge
Helena Wirdemo
070-358 34 18
helena.wirdemo@business-sweden.se