Kontakt för rådgivning och stöd

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar med stöd och rådgivning i näringslivsfrågor.

STADSHUSET RONNEBY

Näringslivschef
Torbjörn Lind
0457-61 82 64
torbjorn.lind@ronneby.se

Biträdande näringslivschef med fokus på kommunikation
Angelica Coleman
0457-61 82 66
angelica.coleman@ronneby.se

Näringslivsutvecklare med fokus på platsutveckling
Annika Sandqvist
0457-61 87 40
annika.sandqvist@ronneby.se

RONNEBY BUSINESS CENTER på SOFT CENTER

Verksamhetsledare Ronneby Business Center samt Projektledare FIN och Affärscafé för kvinnor
Tina Tedenlid
0457-61 82 41
tina.tedenlid@ronneby.se

Företagsrådgivare FIN
Feras Obaid
0457-61 82 41
feras.obaid@ronneby.se

VISIT RONNEBY TURISTINFORMATION

Näringslivsutvecklare med fokus på evenemang
Jeanette Rosander
0457-61 75 71
jeanette.rosander@ronneby.se

Näringslivsutvecklare med fokus på besöksnäring och turism
Anna Eriksson
0457-61 75 72
anna.eriksson@ronneby.se