Hållbart företagande

Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun. De strategiska målområdena och arbetet med att nå dessa ska ha en koppling till FN:s 17 globala mål för hållbar utveckling i Agenda 2030. Detta gäller alla aktörer i Ronneby, även näringslivet. Sverige anses har bäst förutsättningar i världen att nå målen.

På denna sidan ger vi tips till dig som företagare kring hållbarhet ur ett företagsperspektiv. Vi har även samlat några goda exempel på hur man kan arbeta med de globala målen som företag i Ronneby och Blekinge.

Agenda 2030

Världens ledare har förbundit sig till 17 globala mål för att uppnå fyra fantastiska saker till år 2030.

  1. Att avskaffa extrem fattigdom.
  2. Att minska ojämlikheter i världen.
  3. Att lösa klimatkrisen.
  4. Att främja fred och rättvisa.

Genom de Globala målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. Läs mer om de globala målen Länk till annan webbplats.

Globala målen för hållbar utveckling

Räkna ut ditt företags välfärdsavtryck

Vår gemensamma välfärd vilar på företagen och deras anställda. Välfärdsavtrycket handlar om att fler ska förstå företagens betydelse för välfärden. Genom att räkna ut ditt företags välfärdsavtryck kan du skapa och ladda ner material att dela på sociala medier så att du också kan vara med och sprida sambandet mellan företagande och välfärd.
Räkna ut ditt företags välfärdsavtryck Länk till annan webbplats.

Hållbar utveckling inom Blekinges besöksnäring

Som företagare hör och ser du begreppet hållbar utveckling överallt men vad innebär det egentligen och vilken är affärsnyttan för dig? Region Blekinge med samverkanspartners har tagit fram en handbok Länk till annan webbplats. i hållbar utveckling inom besöksnäringen. Handboken Länk till annan webbplats. hjälper dig att komma igång med hållbarhetsarbetet och i den finns dels teorier och bakgrund men framförallt handfasta tips och råd. Läs handboken Länk till annan webbplats.

Energieffektivisering

Ronneby Kommuns energi- och klimatrådgivare samordnar och kompletterar den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. Kommunens rådgivare kan hjälpa företag som saknar kunskap eller resurser att på egen hand göra de fördelaktigaste valen. Rådgivningen är kostnadsfri och berör flera områden såsom energi, teknik och konsumentvägledning. Hör gärna av dig med dina frågor till vår energi- och klimatrådgivare Magnus Olofsson
Energianvändning i företag