Ronneby Kunskapskälla - ett campus mitt i Blekinge

Ronneby Kunskapskälla är ett lokalt campus för högre utbildning som ägs och drivs av Ronneby Kommun. De erbjuder efterfrågade, eftergymnasiala utbildningar som ges i samarbete med högskolor, universitet och yrkeshögskolor. Studenterna finns på campus och tar del av föreläsningar som de direktsänder till sina lokaler. Kunskapskällan har även som uppdrag att stötta det lokala och regionala näringslivet med kompetensutvecklingsfrågor.

Utbildningar
De ska möta det behov som finns i omgivningen genom att erbjuda utbildningar på olika nivåer, såsom högskola, yrkeshögskola eller uppdragsutbildning. I de fall där det finns färdiga lösningar, agerar de mäklare och förmedlar kontakter. I andra fall riggar de skräddarsydda uppdragsutbildningar.

Vägledning
Kunskapskällan kan stötta företag genom att erbjuda vägledning för anställda. Det kan vara som rådgivare till chefer med personalansvar, alternativt konkret vägledning för den anställde.

Nyetableringar och omställning
Kunskapskällan ska stötta och skapa möjligheter för företag som funderar på att etablera sig i Ronneby och som behöver utbildningsinsatser. I det nära samarbetet med Kunskapskällan och kommunens Näringslivskontor, framkommer sådana behov i ett tidigt skede.

När det gäller omställningar, erbjuder Kunskapskällan möjligheterna till vägledning och information om vilka utbildningsalternativ som finns på hemmaplan. Även detta arbete sker i nära samarbete med Näringslivskontoret. 

Har du frågor eller funderingar är du varmt välkommen att kontakta Kunskapskällan!

Läs mer på Ronneby kunskapskällas hemsida Länk till annan webbplats.