Patientskada

Du som har drabbats av en patientskada hos Ronneby kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan.

Vad är en patientskada?

Patientskada är en personskada som uppstått genom någon av de situationer som beskrivs i 6 § patientskadelagen enligt följande:

  1. Undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd
  2. Fel i eller felaktig hantering av sjukvårdsutrustning
  3. Felaktig diagnos
  4. Överföring av smittämne som lett till infektion i samband med undersökning, vård behandling eller liknande åtgärd
  5. Olycksfall i samband med undersökning, vård, behandling eller liknande åtgärd eller under sjuktransport eller i samband med brand eller annan skada på vårdlokaler eller utrustning
  6. Ordination av läkemedel i strid med föreskrifter

Skadeanmälan

Du som har drabbats av en patientskada hos Ronneby kommun har möjlighet att vända dig direkt vårt försäkringsbolag Kommunassurans med en skadeanmälan genom att
fylla i en skadeanmälningsblankett Pdf, 762.8 kB, öppnas i nytt fönster. och skicka in den till Kommunassurans. Du har också möjlighet att be kommunen att hjälpa dig med att anmäla skadan.

Ifylld skadeanmälan skickas till följande postadress eller e-post:

Kommunassurans Syd Försäkrings AB
Göran Olsgatan 1
211 22 Malmö

E-post: skador@ksfab.se

Har du frågor till Kommunassurans Syd kan du kontakta dem även via telefon.
Telefon: 040-611 22 00