Sammanhållen journalföring för säkrare vård

All vård av patienter måste journalföras. Genom sammanhållen journalföring kan vårdgivare på elektronisk väg dela journaluppgifter med varandra. Bara den som behöver ta del av uppgifterna för att utföra sitt arbete har rätt att läsa i din journal.

Ronneby kommun har hittills bara kunnat ta del av journalinformation från andra vårdgivare men från februari 2014 gör vi uppgifter från vårt journalsystem tillgängliga för landstinget eller andra vårdgivare. På så sätt kan de ta del av viktig information som kommunen skrivit om dig.

De uppgifter om dig som Ronneby kommun gör tillgängligt för andra vårdgivare är:

  • Personuppgifter: ditt namn, personnummer, adress, telefonnummer, kontaktuppgifter till närstående eller företrädare och om det finns ett tolkbehov.
  • Funktionstillstånd/nedsättning: vad du klarar själv respektive inte klarar själv.
  • Vård och Omsorgsplan: t ex pågående ordinationer och aktuella bedömningar.
  • Uppmärksamhetssignaler: t ex överkänslighet och smitta.

Effektivare och säkrare vård

För dig som patient betyder sammanhållen journalföring enklare och säkrare kontakter med vården. Du slipper att upprepa din vårdhistoria i mötet med en ny vårdkontakt.

Med ditt samtycke

Det är bara vårdpersonal som har en patientrelation med dig som får ta del av uppgifter i dina journaler för att kunna ge dig god och säker vård. Ingen vårdpersonal kan läsa i dina journaler från andra vårdgivare utan att du gett ditt samtycke.

Om du inte vill vara med i sammanhållen journalföring

Du har rätt att välja att inte vara med i sammanhållen journalföring. Och du kan välja att spärra uppgifter som du inte vill ska finnas tillgängliga för andra vårdgivare. Ring kommunens växel och be att få tala med Medicinskt ansvarig sjuksköterska eller tala med din sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast som förmedlar kontakten om du vill spärra uppgifter.

Om du spärrar uppgifter ansvarar du själv för att informera vårdpersonalen om det de behöver veta för att ge dig en god och säker vård.

Du har möjlighet att ångra dig om du spärrat din patientinformation.

Höga säkerhetskrav

Hög säkerhetsnivå, sekretess och spårbarhet krävs när information ska delas mellan olika vårdgivare. Det ska alltid gå att spåra vilka som haft tillgång till din journal via en så kallad logglista. Som patient har du rätt att själv ta del av loggarna, kontakta aktuell vårdgivare.

Ronneby kommun växel: 0457 - 61 80 00