Bustorp 1:38 - Bustorps gård

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för Bustorp 1:38 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen möjliggöra för byggnation av förskola, flerbostadshus och boende för äldre eller funktionshindrade människor inom planområdet.

Planläggningen inkluderar den väg som ansluter Bustorps gård till planerad cirkulation på Risatorpsvägen vid korsningen med Droppemålavägen, samt befintliga bostäder i anslutning till vägen. Planförslaget syftar därför till att skapa en god helhetsverkan i området. Planen hanteras med ett standardförfarande, Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Ett samråd har genomförts

Förslaget har varit utskickat på samråd från 2020-10-16 till och med 2020-11-06. Ett arbete pågår nu med att bearbeta förslaget till detaljplan.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Jens Löfqvist, 0457-61 82 01 om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standard planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). När det har gjorts tillräckliga förberedande undersökningar kommer ett förslag att sättas samman och skickas till sakägare och myndigheter för synpunkter. Du kan läsa mer om planprocessen och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplatser Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration