Ulf 1 - Museum för skeppet Gribshunden

Kommunstyrelsen har fattat ett beslut om att detaljplanelägga för ett nytt museum för skeppet Gribshunden i Ronneby stad. Platsen som undersöks genom planläggning är kv. Ulf med flera fastigheter vid Gamla Elverket.

Under 2020 arbetade Ronneby kommun fram en platsutredning för vart i Ronneby stad som ett nytt museum för skeppet Gribshunden skulle kunna placeras. Kommunstyrelsen har nu valt att gå vidare med en placering i kvarteret Ulf och Ture. I dessa två kvarter ligger idag det gamla elverket respektive Ronneby brandstation.

Syftet med detaljplanen är att planlägga för ett nytt museum där den äldre kulturhistoriska bebyggelsen kring Gamla elverket integreras. Planläggningen samordnas med arbetet att detaljplanelägga för en ny brandstation på en annan plats. Arbetet med den nya detaljplanen för ett museum befinner sig i ett inledande skede.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration