Saxemara 15:1 - Saxemara båtvarv

Kommunstyrelsen har beslutat att upprätta ett förslag till detaljplan för Saxemara 15:1 i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är säkra den kulturhistoriskt viktiga miljön som båtvaravet utgör. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Saxemara båtvarv är ett av de få kvarvarande historiska träbåtsvarven som det tidigare fanns många av längsmed Blekinges kust. Saxemara båtvarv är extra intressant då det fortfarande i någon mån är aktivt.

Förslaget ställs ut för samråd under tiden 2023-09-25 till och med 2023-10-15. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen, Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby stadsbibliotek

Ett samrådsmöte med presentation av förslaget till detaljplan kommer att hållas i Saxemaragrundskolas matsal måndagen den 2 oktober kl.17:30 tillsammans med Blekinge museum.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Victoria Eklund, 0457-61 88 37 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2021/426.

Senast den 15 oktober 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration