Trolleboda 1:47

Detaljplanens syfte är bland annat att utöka befintliga fastigheters byggrätt för anpassa den till befintlig bebyggelse samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta.

Miljö- och byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av Trolleboda 1:47 med flera fastigheter. Syftet med detaljplanen är att ersätta två äldre byggnadsplaner som finns i området. Viktiga frågor är att utöka befintliga fastigheters byggrätt för att anpassa den till befintlig bebyggelse samt svara på dagens behov av ökad bostadsyta. Detaljplanen möjliggör även för fyra nya tomter. Utöver detta ska gällande riktlinjer om havsnivåhöjningar beaktas.

Detaljplanen ställdes ut för samråd under tiden 2018-01-18 till och med 2018-02-02.

Du kan ta del av materialet genom att ladda ner pdf-filerna från den här sidan. Du behöver Adobe reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna ta del av pdf-filerna.

Miljö- och byggnadsnämnden

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration