Ronneby 22:1 - Viggen Norra etapp 3

Kommunfullmäktige har givit Miljö- och byggnadsförvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med entredje etapp för handelsområdet Viggen.

Avsikten med uppdraget är att utreda möjligheterna för en tredje utbyggnadsetapp av Viggenområdet med ytterligare handel.

Hantera prenumeration