Bökevik 1:131 m.fl. - Västra Bökevik

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för Bökevik 1:131 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är jämställa byggnadsrätterna inom de tre gällande planerna 265, 281 och 310. Detaljplanen syftar även till att tydliggöra problematiken och möjligheterna kring de låglänta fastigheterna i området. Planen hanteras med ett standardförfarande. Planförslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2023-11-27 till och med 2023-12-19. Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Entréhallen i stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Ett samrådsmöte kommer att hållas digitalt måndagen den 11 december kl. 17:30 på tjänsten Microsoft Teams. Då kommer planförslaget att presenteras och generella frågor kommer att besvaras.

För mer specifika frågor kopplade till enskilda fastigheter får ni gärna ringa handläggaren Victoria Eklund, 0457-61 88 37, eller boka ett möte på plats eller digitalt.

Länken till samrådsmötet kommer att läggas upp på den här sidan senast två dagar innan mötet.

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Victoria Eklund, 0457-61 88 37 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om du vill ha mer information. Du kan också skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Synpunkter och förslag

Har du synpunkter på planförslaget ska de lämnas skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Dina synpunkter (yttrande) kan också skickas med e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk dina synpunkter med diarienummer: 2023/060.

Senast den 19 dec 2023 ska synpunkterna ha kommit in till kommunstyrelsen.

Den som inte framför sina synpunkter skriftligt senast under granskningsskedet kan förlora rätten att senare överklaga beslutet om att anta detaljplanen.

Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i denna skrivelse.

Kommunstyrelsen

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Länk till annan webbplats. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats Länk till annan webbplats..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration