Kalleberga 8:16 m.fl. "Rosa kiosken"

Planenheten håller på att upprätta ett förslag till detaljplan för Kalleberga 8:16 m.fl. i Ronneby kommun. Syftet med detaljplanen är att planlägga marken för bostadsändamål. Planen hanteras med ett standardförfarande.

En ny detaljplan för Kalleberga 8:16 m.fl. ska tas fram för att möjliggöra byggnation av bostäder i centrala Kallinge. I arbetet med att ta fram en ny detaljplan studeras områdets förutsättningar utifrån bland annat naturvärden och infrastruktur.

Området består idag av en grönyta med en parkliknande miljö.

Samråd för en ny detaljplan planeras till hösten 2023.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för ett standardförfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen (länk) och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration