Hjortsberga 4:41 - Ålycke

Kommunstyrelsen beslutade i mars 2022 om ett nytt uppdrag för detaljplaneläggning av fastigheten Hjortsberga 4:41 i Johannishus.

Enheten för strategisk samhällsutveckling jobbar med att ta fram ett förslag till ny detaljplan för Hjortsberga 4:41 (Ålycke). Syftet med detaljplanen är att utreda och möjliggöra för lämplig användning av fastigheten.

Arbetet befinner sig i en uppstartsfas med förberedande undersökningar i ett inledande skede. Har du några frågor eller funderingar kan du gärna höra av dig till kommunstyrelsen@ronneby.se. Glöm då inte att ange ”Detaljplan för Hjortsberga 4:41 (Ålycke)” samt diarienummer KS 2022/368 så vet vi vilken plan dina funderingar gäller.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration