Hjortsberga 4:41 - Ålycke

Kommunstyrelsen har upprättat ett förslag till detaljplan för fastigheten Hjortsberga 4:41 i Johannishus. Syftet med detaljplanen är att i enlighet med Plan- och bygglagen (2010:900) skapa en flexibilitet för framtida användningar genom att möjliggöra uppförande av bostäder, vård, förskola samt centrumverksamhet i ett attraktivt läge. Planen hanteras med ett standardförfarande och förslaget avviker inte från översiktsplanen Ronneby 2035.

Förslaget ställs ut under tiden 2023-11-27 till och med 2023-12-18.
Handlingarna finns tillgängliga på följande platser:

  • Stadshuset, Ronneby
  • Ronneby Stadsbibliotek

Du kan också ta del av materialet genom att ladda ner handlingarna, se rubriken Relaterad information längst ner på webbsidan. Du behöver programmet Adobe Reader Länk till annan webbplats. eller liknande för att kunna öppna PDF-filer.

En digital version av planbeskrivningen finns även på denna sida: plan.ronneby.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Du är välkommen att ringa planarkitekt Karolina Bjers 0457-61 82 05 eller stadsarkitekt Helena Revelj på 0457-61 82 27, om Du vill ha mer information. Du kan även skicka e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se.

Planarkitekt Karolina Bjers finns tillgänglig i Ålyckes foajé för att informera om planförslaget och besvara frågor onsdagen den 6 december mellan klockan 15.00 – 18.30.

Lämna synpunkter och förslag

Har Du synpunkter på planförslaget skall dessa framföras skriftligt till:

Kommunstyrelsen
Stadshuset
372 80 Ronneby

Observera att Ditt yttrande kan skickas via e-post till kommunstyrelsen@ronneby.se. Märk yttrandet med diarienummer: KS 2022/368.

Senast 2023-12-18 ska synpunkterna ha inkommit till kommunstyrelsen

Den som inte skriftligen framför sina synpunkter senast under granskningstiden kan förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen. Fastighetsägare uppmanas att informera sina hyresgäster, arrendatorer med flera om innehållet i detta brev.

Processen att arbeta fram en detaljplan

Den formella processen som planarbetet följer kallas för standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Du kan läsa mer om planprocessen Öppnas i nytt fönster. och vad en detaljplan innebär på vår och Boverkets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Prenumerera på ändringar

Vill du få e-post när sidorna med detaljplaner ändras så kan du välja att prenumerera på sidorna genom att fylla i din e-postadress här nedan. Din e-postadress sparas då på den serverpark som hemsidan ligger på, och används till automatiska utskick när sidorna uppdateras. Genom att anmäla dig till prenumerationen så samtycker du till att din e-postadress lagras och används för automatiska utskick. Du kan välja att avsluta prenumerationen när du vill, och e-postadressen tas då bort.

Hantera prenumeration