En akvarell av 1400-talsskeppet Gribshunden på ett blågrått hav i uppror

Vi bygger ett museum

På havets botten utanför Saxemara vilar ett vrak. Ett skepp som för oss rakt in i senmedeltidens omvälvande historia och en tid då Ronneby ännu tillhörde Danmark. Snart kan vi ta del av skeppets berättelser på ett museum mitt i stadskärnan. Utan tvekan kommer det att förändra Ronneby. Vi möter en spännande framtid! Men först lite kunskap om detta märkvärdiga vrak.

Skeppet är av samma typ som Columbus och Vacso da Gama seglade med

1970 upptäcktes vraket av den lokala dykarklubben Doppingarna. Det skulle dock dröja mer än fyra decennier innan man förstod fyndets värde. Arkeologer uppmärksammar då stävfiguren på fyndplatsen. Undersökningar visar att skeppets virke har vuxit i nordöstra Frankrike och att träden fällts år 1482-83. Andra fynd såsom armborst, pilar, en ringbrynja med mera, pekar mot
att det rör sig om ett större medeltida skepp.

2015 kan forskarna konstatera att det är medeltidens modernaste krigsskepp som ligger utanför Stora Ekön i Saxemara i Ronneby skärgård - Gribshunden.

INTERNATIONELLT INTRESSE
Nu vet vi att Gribshunden förliste under dramatiska former år 1495, i en tid då Ronneby var en betydande dansk handelsstad och att skeppet tillhörde den danske kung Hans. Vi vet också att Columbus och Vasco da Gama seglade med samma typ av skepp på sina upptäcktsresor. Denna kunskap och övriga fynd på skeppet gör att det internationella intresset är särskilt stort.

MEDELTIDENS EUROPA
Gribshunden och Kung Hans tar oss till en händelserik tid. Det handlar om krigsföring på haven, om spel och ränker i maktens Europa, om Blekinge som en del av dåtidens Danmark, om ringbrynjans skickliga mästerhantverk, om skeppsbyggeriets utveckling, om vapen, kungens fatabur, om medeltidens mat och mycket mer.

FORSKNING PÅGÅR
Med jämna mellanrum dyker nu forskarna på vraket och nya fynd görs. Saffran var ett fynd som skapade rubriker i media runt om i världen, mer än 500 år gammalt! En stör har också hittats, en fisk som vid tiden var helt exklusiv. Kung Hans hade rustat sitt skepp för att visa muskler, makt och kunglig rikedom för sin resa till ett viktigt möte i Kalmar.

ETT MUSEUM I RONNEBY
Nu ökar vi vår kunskap och förståelse för det medeltida Europa genom arkeologi och teknik, för att kunna berätta mer i det museum som nu planeras i centrala Ronneby.

Besök nuvarande projekt-utställning om skeppet i huset Kallvattenkuren i Ronneby Brunnspark! I samma lokal finner du också de intressanta berättelserna från Västra Vång, där det funnits en betydelsefull bosättning under yngre järnåldern, även det röner stort intresse i den arkelogiska forskarvärlden.

Läs mer om Projekt Gribshunden!

Byggnaden Kallvattenkuren i Brunnsparken i skir vårgrönska