Två yngre kvinnor med färgglada papperspåsar efter en shoppingdag

CityIndex tar temperaturen

CityIndex är ett årligen framtaget dokument som beskriver städernas utveckling utifrån ett detaljhandelsperspektiv. Arbetet görs av HUI, Handelns UtredningsInstitut på uppdrag av Fastighetsägarnas centrala Sverigeorganisation.

Den årliga rapporten ger en fingervisning om konsumenternas handelsmönster inom ett visst geografiskt område. Det är samma område som mäts varje år, på så vis kan man enkelt göra jämförelser och se hur förändringarna sker.

De senaste årens pågående strukturomvandling i våra städer visar sig tydligt i CityIndex. Stadskärnorna har inte samma densitet av handel som tidigare och de tvingande besöken i form av post- och bankärenden sker numera digitalt hemma i soffan istället för ett fysiskt besök i staden. Det gör att vi har ett minskat flöde av människor i våra centrala stadskärnor, självklart ger det utslag i dessa siffror. CityIndex blir på så vis en sorts tidsdokument när man lägger samman informationen över ett längre perspektiv.

CityIndex kan också tydligt ge indikationer på stadsutvecklingen både lokalt i Blekinge och nationellt. På så vis är det ett verktyg att ta i beaktande och reflektera kring. Här ser vi hur vi påverkas av omvärldens ombytlighet, återhämtning av pandemin, om hur krig, energipriser, ekonomisk osäkerhet och inflation påverkar vår del av världen.

Mätområdets innehåll har förändrats men det ger ändå viktig information

MEN, man ska också komma ihåg när man läser CityIndex att stadskärnans handel till stor del har förändrats och utvecklingen har gjort att handeln flyttat till andra delar av staden med större lokalytor, vilket är en betydande faktor för många verksamheters lönsamhet. Sörbyområdet, Karlshamnsvägen och Viggens handelsplats huserar nya stora affärskedjor och livsmedelsjättar med god fart på handeln, medan andra verksamheter numera finns på nätet eller enbart i större städer. CityIndex-resultat är således inget handelsindex för staden som helhet, CityIndex ger endast ett mått på handeln i stadskärnan. Trots förändringar fortsätter mätningar att göras på samma område som tidigare eftersom man på så vis tydligt kan se den pågående förändringen av utbud och ändringen av konsumentbeteenden - det ger oss viktig information över tid och bra jämsförelsetal.

Här kan du ta del av de senaste årens CityIndex-resultat; 2020 Pdf, 7.4 MB., 2021 Pdf, 16 MB., 2022 Pdf, 4.1 MB.