3 st broschyrers framsidesbilder, verksamhetsplaner för Tillsammans för Ronneby, olika årgångar

Verksamhetsplaner

Du har vid det här laget säkert förstått att stadskärneutveckling är ett långsiktigt projekt. Det gäller att hålla fast vid sina visioner. En del innebär större övergripande mål men man måste också ta små steg i vägens riktning, delmål som gör att man kan fira framgångar lite oftare och att flera kan vara delaktiga i mindre projekt. Regelbundet görs därför nya verksamhetsplaner, du kan läsa dem här.

Tillsammans för Ronneby i en god dialog är receptet! Vi förflyttar oss tillsammans. Vi har olika erfarenheter, kunskaper och ansvar för staden - och alla behövs!

Läs planerna för 2020 Pdf, 1.7 MB., 2021 Pdf, 10 MB., 2022 Pdf, 2.1 MB. samt 2023-24 Pdf, 1.7 MB., den senaste är lite mindre i omfattning eftersom mycket av bakgrundsfaktan om samarbetsprojektet numera finns att läsa här på webben under övriga rubriker.