Händer formar ett hjärta, gröna löv i bakgrunden

Stadskärnan behöver oss

Staden befinner sig i förändring och tillsammans arbetar vi med visioner och mål för en positiv väg framåt. När modern stadsutveckling är som bäst sker den i samverkan mellan offentliga och privata aktörer. I Ronneby jobbar vi i samverkansorganisationen Tillsammans för Ronneby.

Våra stadskärnor befinner sig i en strukturomvandling på grund av ny digital teknik och ökad e-handel, något som ställer nya krav på såväl kund, handel och fastighetsägare. Denna förändring ser vi i Ronneby och i alla andra städer i Sverige, och så även globalt. I vår samverkansorganisation Tillsammans för Ronneby är detta huvudfrågan - Hur kan vi påverka stadskärnans utvecklingen på bästa sätt? Hjälpa staden lite på traven?

Gemensam vision och tydliga mål behövs för vårt arbete i denna fråga, och för många andra frågor som rör stadskärnan. Vi behöver långsiktiga mål i en handlingsplan, för stadsutveckling tar tid. Och vi behöver kortsiktiga delmål för att tillsammans få fira framgång när vi nått målsnöret.

Vidare i de olika blocken under denna rubrik kan du läsa mer om organisation, syfte och mål i vårt gemensamma arbete i Tillsammans för Ronneby. Mycket nöje!

Svenska Stadskärnors VD Björn Bergman, utdrag ur pressmeddelande;

Stadskärnan är viktig och tillhör oss alla. Stadskärnan är själva sinnebilden för staden, ansiktet utåt, stadens identitet. Den blir vad vi gör den till. Den skapar tillhörighet och samhörighet. Den lockar investeringar och talanger, skapar arbetstillfällen och lägger grunden för tillväxt. Därför kräver den också vår uppmärksamhet, omsorg och vårt gemensamma fokus.

Ingen part kan på egen hand ta ansvar för stadskärnans attraktivitet eftersom den bestäms av så vitt skilda delar som kommersiellt utbud, miljö, arkitektur, historia, renhållning, tillgänglighet, kultur, nöje, service etc. Vi har ett gemensamt intresse att värna stadskärnan, för när den blomstrar så innebär det en många konsekvenser som man kanske inte alltid tänker på.

Sveriges stadskärnor omsätter ca 220 miljarder kronor, vilket innebär att konsumtion i stadskärnan bidrar till drygt 30 miljarder i momsintäkter som bland annat går till skola, vård, omsorg och infrastruktur. Att stötta sitt lokala näringsliv, den lokala handeln, bidrar till tillväxt med skattemedel som genereras till välfärden.

Det är i stadskärnan vi hittar de helt unika entreprenörerna, så viktiga för stadens identitet. Många butiker, caféer och restauranger drivs av egenföretagare som bidrar till stadens speciella utbud. Att konsumera lokalt är dessutom att agera hållbart, transporter minskar eftersom råvarorna finns i närheten och i butiken kan du köpa rätt vara i rätt storlek utan att skicka onödiga returer.

Stadskärnan är ett resultat av alla förändringar genom historien, den överlever genom anpassning. Hur den kommer att se ut och vilken funktion den har bestämmer vi genom att agera i samverkan. Din stadskärna behöver dig! Den behöver oss!

Många ungdomar i motljus, sommarbild

Tillsammans jobbar vi för en attraktiv och tillgänglig stadskärna, en plats att vara på.