Vy över stadskärnan från Snäckebacken. En bild tagen vid soluppgång, himlen är röd, en ny dag stundar i staden.

Årets Stadskärna

Vi har ambitionen att söka till Årets Stadskärna 2026. Är det möjligt? Ja, kanske! Årets Stadskärna är en utmärkelse från Svenska Stadskärnor som visar att staden har utvecklats i en positiv riktning genom ett gediget och målmedvetet samarbete av flera parter. En utmärkelse som uppmärksammas i hela Sveriges media.

Förutsättningen för att söka utmärkelsen år 2026 är förstås att vi genomfört några planerade förändringar och att de är synliga rent fysiskt. Vi har många tankar om stadens förändring. Framtiden kommer med ett museum mitt i stadskärnan. Vad innebär det? Stadsrums- & Mobilitetsstrategin som genomförs under 2023 kommer att ge oss svar på var och hur vi förändrar och förbättrar. Därefter följer en handlingsplan med budget. Allt måste förstås förankras politiskt och sedan prioriteras under lång tid framöver men redan tidigt i processen kan vi genomföra flera åtgärder.

Ambitionen att söka till Årets Stadskärna är ett bra mål i våra insatser för stadskärnan. Har man ett utsatt mål är det oftast en bra motivationsfaktor. Om år 2026 är rimligt vet vi först när vi har vår handlingsplan klar, där är stadsrum- och mobilitetsanalysen en stor och viktig del.

Oftast så har en ansökan till dennna hedervärda utmärkelse föregåtts av ett gediget kvalitetsarbete med hjälp av verktyget Quality Mark Länk till annan webbplats..

Läs mer på Svenska Stadskärnors hemsida om Årets stadskärna Länk till annan webbplats.