En ung mamma med ett barn i famnen, ca 7 månader, bilden tagen med grönska bakom, båda tittar glatt in i kameran

Fokusgrupp Trygghet

Området ska vara så trevligt och stämningsfullt att man vill flanera i området året runt, dag som kväll. Tillsammans skapar vi en känsla av att alla äger platsen och har ett gemensamt ansvar och intresse i den. När man är rädd om varandra och sin plats blir den ren, trygg och säker.

Rent, tryggt och säkert är något av honnörsorden för fokusgrupp Trygghet, det beskriver enkelt vad det hela handlar om.

Lokala BRÅ ersätter fokusgrupp Trygghet
Vi är väldigt glada över att fokusgrupp Trygghet numera kan ersättas och fortsätta i det lokala brottsförebyggande arbetet som vi brukar kalla "lokala BRÅ". I samband med en ny kommunallag 1/7 2023 är kommunerna skyldiga att arbeta med brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder. Här ligger vi i framkant genom vårt fokusgruppsarbete i Tillsammans för Ronneby. Övergången till att jobba i lokala BRÅ är enkel då de båda grupperna i stort sett består av samma deltagande myndigheter, tjänstepersoner och representanter från fastighetsägare och näringslivet och dessutom hanterar samma typ av frågor. Läs mer om BRÅ

Några exempel på gruppens arbete

Webinar. Under pandemin arrangerades ett webinar tillsammans med Polisen och Länsstyrelsen på ämnet ”Lokal som medel för brottslig verksamhet” med ca 110 deltagare med föreläsare och därefter gruppdiskussioner. Mycket givande dag!

Fler föreläsningar för fokusgruppens deltagare, myndigheter, fastighetsägare och handel i ämnen som "Kan gemensamt brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet?" och "Belysning av och i fastigheter".

Trygg i butik, är en metod för att förebygga stölder i butiker. I samabete med våra kommunpoliser besöker vi butiksverksamheter och ger tips och råd för en ökad trygghet enligt ett 13-punktsprogram. Hittills har ett 10-tal besök genomförts. Läs mer om metoden på polisens hemsida Länk till annan webbplats.

Förbättrad belysning på Ronneby Torg och Karlskronagatan och även i Rådhusparken.

Trygghetsvandring, genomförs en gång per i år i samarbete mellan offentlig och privat sektor. En trygghetsvandring i stadskärnan genomfördes i oktober 2021 och även i oktober 2023. Glädjande var att det var en förbättrad upplevelse år 2023, även om det ännu finns mycket kvar att åtgärda. Byten av LED i samtliga gatlampor i kommunen är ett exempel som gjort stor skillnad. På den senaste trygghetsvandringen deltog ca 40 personer, förutom representanter från offentlig och privat sektor fanns också pensionärsföreningen, skolor, poliser och medborgare.

Embrace
, en programvara som ger en utvecklad lägesbild kopplat till trygghetsfrågor. Varje vecka rapporteras händelser in från kommun och det privata näringslivet, informationen bearbetas och skickas sedan ut som en samlad och lättöverskådlig lägesrapport.

Förenklad felanmälan, för att invånarna snabbare och enklare ska kunna rapportera sådant som bör åtgärdas.