Samtliga Agenda 2030-mål med symboler i olika färger

Åtaganden Agenda 2030

För att vara relevant i samverkan med företagen, internt i kommunen och med andra aktörer är det en förutsättning att kommunen tar till sig och förhåller sig till Agenda 2030, vilket Ronneby kommun tydligt beskriver i sin budget och plan. Målet är att Ronneby ska bli Sveriges första hållbara kommun.

Målområde 11, 12 och 17

I Tillsammans för Ronneby vill vi gemensamt arbeta med Agenda 2030-målen för en bättre framtid. Målen hjälper oss att ständigt tänka på hållbarhet i allt vi gör. Vi arbetar främst med målområde 11, 12 och 17.

Mål 11: Hållbara städer och samhällen - Globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Mål 12: Hållbar konsumtion och produktion - Globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.

Mål 17: Genomförande och globalt partnerskap - Globala målen (globalamalen.se) Länk till annan webbplats.