Blå fastighet på gågatan med skyltfönster och ingång till en restaurang, i förgrunden blommor

Fokusgrupp Platsen

I fokusgrupp Platsen handlar det mycket om utformning. Att skapa samlings-platser med olika funktioner där alla kan känna sig välkomna, platser där man vill hänga länge och ofta. En oas med färg och form, härligt grönt och vackert, konst och kultur, kärlek och värme. Attraktiva platser lockar människor till att mötas. I vårt framtida arbete med byggnationer, etableringar eller andra nya inslag i det offentliga rummet ska vi ha modet att våga sticka ut och prova nya lösningar.

Här är exempel på vad vi jobbar med i fokusgrupp Platsen

Lilla Torg-projektet, ett exempel på attraktiv plats är den som sakta växter från på gågatan under namnet projekt Lilla Torg. Tanken är att skapa en möteplats med barer och restauranger i varje hörn på ytan, att skapa en torgkänsla med myller av liv. Och att den ska leva året om med mer eller mindre året-runt-öppna uteserveringar. Vi är på god väg. Du kan läsa mer om just detta projekt här.

Stadsrum- & Mobilitetsstrategin, är ett pågående arbete under 2023 där respresentanter från fokusgrupp Platsen och samtliga engagerade i TILLSAMMANS FÖR RONNEBY är med och påverkar utvecklingen i samråd med politiken. I två workshops under ledning av den kontrakterade parten Gehl Arkitekter formar vi den framtida staden. Läs mer här

Förändra stadskärnan med enkla medel, i väntan på Stadsrum- & Mobilitetsstrategin vill vi gärna göra torget och gågatan lite vänligare, på enkelt sätt. Här vill vi se små lekstationer för barnen med knep och knåp. Utöka sittplatserna vid muren och kanske göra en spännande sittyta i trä. De uppskattade folierade bilderna på elskåpen runt torget vill vi ska bli flera, t.ex. på gågatan och andra sidan ån vid Söderbro. Även belysning av Söderbro är en önskan. Medel är sökt från kommunens Trygghetsfond och vi inväntar svar.

Gribshundens förstäv som betongsugga, tanken är att gjuta modeller av den numera kända förstäven från skeppet Gribshunden som sjönk utanför Saxemara år 1495. Berättelsen om skeppet utgör grunden för det kommande museet som ska placeras centralt i Ronneby. Vi har nu tagit fram en frigolitmodell, nästa steg blir att göra en gjutform. De kommer att bli en fin prydnad lite varstans i stadskärnan, som en del av vår historia och en påminnelse om museiprojektet.

Etableringsstrategi. Som en hjälp till fastighetsägarna vill vi ta fram en strategi för hur och var vi vill placera kommersiella verksamheter i staden. Restauranger som är grannar stödjer varandra till exempel och skapar ett positivt kluster, på samma vis kan man arbeta med flera verksamheter. En utbildning kring dessa frågor är också något som ska ingå i detta projekt. Just nu söker Fastighetsägargruppen medel hos olika fonder för att engagera proffessionella kunskaper i ämnet.

Sommargator, är något som vi jobbat med under flera år. Sommargatorna ger lite mer lekfullhet till stadens gator och torg. Vi önskar att besökarna ska stanna upp och inbjuda att slå sig ner. Idéer som genomförts är t.ex. hopphage på gågatan, selfie-spots, sittytor av färgglada lastpallar, ett schackspel har alla år varit populärt, käpphästar med hinder, flaggspel över gatorna, grönt konstgräs, stolpflaggor på gatlyktorna, bilbanor för bobby cars på gågatan, solstolar till SommarTorget m.m. Varje år lär vi något nytt, vilka idéer som varit uppskattade och vilka som krävt mer jobb än vad vi kanske mäktat med. Ett smarbete med eleverna på gymnasieskolan Knuth Hahn har varit kul i dessa projekt.

Folierade elskåp på torget med bilder från förr är otroligt uppskattat. Här finns bilder som faktiskt är runt 100 år gamla! Några är färgglada och ger en vink om 50-talet. En annan visar var bensinstationen låg, på bilden syns en bil från 20-30-talet. Detta är något vi gärna ser mer av, projekt pågår.

LED-belyst julklapp finns numera på nedre delen av torget för att bl.a. lysa upp en annars ganska mörk del av ytan. Den är särskilt uppskattad av de mindre barnen eftersom man kan gå ut och in i den. Tidigare fanns en motsvarande julklapp gjord av byggprogrammets elever på Knut Hahn. När den tjänat ut ersattes den med den LED-belysta varianten.

Ett museums kulturekonomiska påverkan av platsen, ett arbete för att visa vilken positiv effekt en kulturinstution har på vår stad och på hela Blekinge ur ett näringslivsperspektiv, dvs etableringar, inflyttingar, kommunikationer, besöksnäring etc. En föredragning med powerpoint-presentation som gjorts för KSAU, Näringslivsråd, besöksnäringsföretag med flera. Den är ständigt aktuell och visas i många sammanhang när museets etablering och dess effekter kommer på tal.

Skyltar på fasader med historisk fakta är något som engagerat Ronneby Fastighetsägargrupp. Gröna skyltar med bild och text berättar om vad huset använts till genom tiderna. Väldigt trevligt och mycket uppskattat. Arbetet fortgår.

Små granar till gågatan har Ronneby Fastighetägargrupp sponsrat med under ett flertal år.

Namndöpning av platser är ett inslag som uppmärksammats stort i sociala medier. Döpta genom röstning och synpunkter från stadens invånare är nu Fisktorget, Ronneby Torg samt Rådhusplatsen!