Liten flicka går i mitten av sina föräldrar och håller dem i handen, man ser dem bakifrån

Nutid och framtid

Det händer mycket spännande just nu! Vi har en stadskärna i förändring, vad resultatet blir vet vi ännu inte, våra nya handelsvanor blir avgörande. Blekinge är i en postivit etableringsfas och kompetens och bostäder efterfrågas, så även i Roneby kommun. Inom ca 10 år har vi ett Gribshund museum på plats som sannolikt kommer att förändra stadens identitet. Framtiden är ljus och spännande!

Våra stadskärnor i Sverige och i världen stöps nu om från handelscentrum till centrum för mötesplatser. Handeln har i stor utsträckning flyttat ut till handelsplatser och gallerior utanför stadskärnorna. Nya handelsvanor på grund av e-handel och digitalisering av tjänster har drivit den utecklingen. I stadskärnan kommer vi istället att se mer av de små unika butikerna. De som inte finns någon annanstans och de som gör det så roligt att besöka just dem, just här. Troligen kommer dessa små butiker att ha ett brett sortiment, redan nu kan vi se klädbutiker i kombination med blomsterförsäljning som ett exempel, liksom caféer med paketutlämning, returer och provrum mm.

Fler caféer och restauranger är framför allt något som framtiden spår. Vi ser åter ett ökat intresse att etablera sig i stadskärnan med denna typ av verksamheter. Det bådar gott. Nu har pandemin släppt sitt grepp och vi vill återigen mötas över en god bit mat och gärna till lite musik. Musiktraditionerna är goda och långa i Ronneby, flera gånger i veckan finns det nu möjlighet att umgås i riktigt trevlig miljö och stämning. Så härligt!

Det är också ett stort fokus på kulturinslag som ett framtida och mer betydande inslag i stadskärnorna. I Ronneby finns vår fina konsthall med Contemporary Art, alltid utställningar med hög kvalitét. Och inom ca 10 år har vi ett museum i stadskärnan som kommer att vara ett stort och betydelsefullt besöksmål i sydöstra Sverige.

Det byggs flitigt i Ronneby kommun just nu, både bostäder och skolor. I det stadsnära kvarteret Kilen vid Ronnebyån växer ett nytt bostadsområde fram med fokus på ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. Bostadsrätter, hyresrätter och bostäder för äldre gör att ca 700 personer nu blir grannar med stadskärnan. Det innebär att fler människor kommer att röra sig i de centrala delarna av staden, något som förstås kommer att gynna dess verksamheter.

Unga vuxna i vimlet på en uteservering under sommaren, kvällsljus