Vy från gamla delen av Ronneby, kvarteret Bergslagen, gata i solnedgång

Vår identitet, Platsvarumärket

Med samma röst blir vi tydligare. Använd Platsvarumärket som din guide när du beskriver Ronneby. Ibland kan det vara svårt att lyfta fram vad som är speciellt på en ort. Platsvarumärket hjälper dig att berätta om Ronneby kommun och dess kvaliteter. Rätt använt kommer vi att tala med samma röst, beskriva samma saker och bli tydligare gentemot oss själva, besökare, etablerare och nyinflyttade. Just därför har vi skapat Appendix Platsvarumärket Länk till annan webbplats. som har sin grund i vår varumärkesplattform.

Ett platsvarumärke är ett varumärke som alla är en del av, en bild av destinationen. Platsvarumärket hjälper oss att lyfta fram det unika. Det som bara finns här, som särskiljer oss från andra destinationer. Det unika har formats genom historien. Av människorna. Av de fysiska tillgångarna på orten, av entreprenörskap och innovation.

När vi samlas runt en gemensam bild att förmedla kan vi lättare attrahera fler att besöka oss, att flytta hit och att etablera företag här. Vi blir tydliga, mer trovärdiga och kraftfulla. Därmed ökar vi vår attraktivitet i konkurrens med andra platser och det hjälper oss att skapa tillväxt.
Platsvarumärket är ett vägledande verktyg för till exempel ett företag som ska berätta om Ronneby, för en HR-avdelning som ska sätta ihop en platsannons eller för en fokusgrupp som ska skapa ett nytt arrangemang. Eller varför inte när en restaurang ska komponera sin meny!? Här finns profilbärare, kärnvärden och fysiska tillgångar beskrivna på enkelt sätt.

Läs mer om Platsvarumärket Ronneby Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Två ungdomar som fikar utomhus på ett trädäck, lutar sig mot en vägg

Platsvarumärket är ett vägledande verktyg som sätter fingret på det som är unikt för Ronneby.