Mätning av mål

Det är viktigt att vi tillsammans definierar våra mål. Vi
vill arbeta med olika mätetal, båda kvantitativa och kvalitativa, mjuka och hårda värden. Vi behöver bli bättre på att mäta till exempel kundflöden. Styrgruppen har i uppdrag att identifiera de viktigaste målen att mäta och som är möjliga att följa upp och som fungerar över tid. Nedan några förslag:

Kvantitativa mål
Graden av samverkan skall ha ökat, vilket vi mäter genom:

- Antal erbjudanden som utvecklats i samverkan mellan aktörerna
- Antal aktörer som engagerar sig i våra gemensamma aktiviteter och satsningar
- Antalet offentliga investeringar som görs för att skapa förutsättningar
- Antal besökare
- NKI – Nöjd Kund Index, Insikt
- UI Cityrapport – Försäljningsindex med omsättningsutveckling och sysselsättning för olika branscher
- Besök och omsättning vid evenemang
- Antal etableringar som sker (dag- och kvälls- verksamheter)
- SCB Gästnattstatistik
- SCB Folkmängd – totalt i Ronneby och antal personer som bor i tätorten/kärnan
- Svenskt Näringslivs mätning och ranking av företagsklimatet
- Antal besökare & klick – digital marknadsföring

Kvalitativa mål
- SCB – medborgarundersökning
- Omdömen från besökare
- Attitydundersökningar till exempel torgmiljö (före/efter), gestaltning