Knallgrön leksakasgroda med famnen full av pärmar, text säger; Laddad med idéer

Fokusgrupperna

En mycket viktig del i det gemensamma arbetet kring stadskärnans utveckling är det som sker i de olika fokusgrupperna; Varumärket, Platsen, Utbud, Tillgänglighet och Trygghet. I grupperna finns representation från organisationens tre parter; Ronneby kommun, Ronneby Företagsförening och Ronneby Fastighetsägargrupp. Grupperna träffas regelbundet och driver gemensamt olika frågor framåt.

Stadsutveckling är en omfattande process. Den tar tid och den är beroende av samsyn mellan stadens olika aktörer. Under den tid vårt arbete i Ronneby har pågått har vi funnit varandra i en bra dialog och har samsyn i många delar. Det är av stor vikt att våra olika ansvarsområden och kompetenser kommer till tals. Liksom att alla också tar sitt ansvar i förändringsarbetet.

Morgondagens stadskärna blir annorlunda än gårdagens. På vilket sätt vet vi ännu inte. Till stora delar är vi beroende av den övergripande strukturomvandligen vad gäller köpmönster, men vi kan tillsammans påverka hur våra stadsrum ska se ut, hur de ska användas och var vi vill mötas. Invånarna skapar staden, det blir ingen puls utan din.

I fokusgrupperna kan du vara med och bygga den framtida stadskärnan, en liten, liten bit i taget. Du kan vara med och påverka, komma med synpunkter och använda din erfarenhet inom ditt speciella område. Du behövs! Vi behöver vara flera!

 

Vill du också jobba och vara med i en fokusgrupp?

Häng bara på någon som du vet är engagerad nu. Du kan också meddela ditt intresse till någon på Näringslivsenheten på Ronneby kommun, naringsliv@ronneby.se, eller hos våra partners Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening Länk till annan webbplats..