En tecknad visionsskiss av korsningen gågatan/Prinsgatan med fast årets-runt-öppna uteserveringar under tak

Lilla Torg-projektet

Staden förändras. Fem fastighetsägare initierar en idé och en vision växer fram. Visionen att skapa en mötesplats i stadskärnan som myllrar av liv. Platsen man gärna vill vara på. Det är intressant att se hur man kan förflytta mindset om att inget är omöjligt när man har en god idé och lyckas få spridning på den!

Det handlar om korsningen Ronnebygatan/Prinsgatan, där fyra lokaler i varje hörn kan bli ett fint restaurangkluster. Från start fanns två väl etablerade verksamheter, som under projektets gång har fått nya ägare. Det visade sig fungera fint, nya koncept med kärlek till mat och gäster är nu på plats. Alla är glada! Men ännu är det inte färdigt, två lokaler finns tillgängliga, och det finns intresse även för dem.

Lilla Torg-projektet har tillsammans med fastighetsägarna, Näringslivsenheten på Ronneby kommun och samverkansorganisationen Tillsammans för Ronneby under ca två år bearbetat kontakter i branschen och våra förtroendevalda med tanken om denna trevliga idé. Flera möten med kommunens specialister på allt från rör i backen, arrandeavtal och planarbete har också banat väg för en ömsesidig förståelse och vilja att förändra vår stadskärna till det bättre.

Förutom ett mer samlat koncept av mötesplatser innefattar det också året-runt-öppna uteserveringar, säkert i förlängningen även mer fasta installationer, och en blifri korsning. Kanske kan korsningen istället prydas av blommor, sittytor eller varför inte en fontän?! - i visionen finns det plats för drömmarna. Rätt som det är blir en dröm till verklighet!

Bakom visionerna och nuvarande resultat ligger mycket arbete. Att bearbeta branchkontakter runt om i Sverige, liksom sprida den goda idén hos lokala förmågor och initiativtagare - det tar tid. Som fastighetsägare behöver man ha finansiella muskler för att vara uthållig, att ha sin lokal redo för den verksamhet som verkligen gynnar visionen och som gynnar närliggande verksamheter. I förlängningen betyder det en mer levande stad, vilket i sin tur får oss att känna oss mer trygga när fler människor rör sig på gatorna. Det blir en positiv spiral, mer folk i rörelse betyder som regel bra business för verksamheterna och för fastighetsägarna betyder det i sin tur färre rotation av hyresgäster och långsiktiga, goda samarbeten som gynnar alla.

Lilla Torg-projektet har också fått andra goda sidoeffekter, dvs även andra lokaler i staden har blivit intressanta för de som vill etablera en verksamhet centralt.

Här nedan ser du prospektet som legat till grund för diskussioner om en intressant möjlighet. Projekt Lilla Torg Länk till annan webbplats.