Skyltfönster från en florabutik, gatubilden med bilar speglar sig i fönstret

Etableringar, stad i förändring

Stadskärnan befinner sig i en förändringsfas. Våra handelsmönster ser numera annorlunda ut. E-handeln växer och städernas handel är därmed inte så dominerande som tidigare. Digitala lösningar även för post- och bankärenden medför att även så kallade tvingande besök till stadskärnan numera är färre jämfört med för 10 år sedan. I Ronneby har handel i andra lägen än centrum-kärnan dessutom haft en stark framväxt de senaste åren.

Strukturförändring i stadskärnan
Trenden i stadskärnornas omvandling går mot fler caféer och restauranger, små unika butiker, mötesplatser, mer kultur och gröna områden. Anledningarna att besöka staden förändras mot mer upplevelser.

På grund av den pågående strukturförändringen med färre verksamheter i stadens kärna ser vi just nu ett minskat flöde av människor i staden, något som skapar en upplevd otrygghet. För att bidra till mer liv och rörelse i staden behövs fler verksamheter som lockar till aktivitet. Framtidens stadskärna kommer förmodligen att utgöras av fler mötesplatser och något mindre fokus på handel.

Strukturförändringen i stadskärnan är under ständig lupp i samverkansorganisationen Tillsammans för Ronneby. Här har framför allt Ronneby kommun och Ronneby Fastighetsägar-grupp ett djupt samarbete i frågan. Vad man måste ha förståelse för är att utveckling av verksamheter i städer tar tid.

Två tjejer på ett fik, gata i bakgrunden