Cykelhjul med närbild av nav och ekrar, på en av ekrarna sitter en liten pilfink

Fokusgrupp Tillgänglighet

Det ska vara välkomnande, enkelt och tryggt för alla att ta sig fram. Att hitta och röra sig inom området. Vi behöver öppna upp med centrumskyltning från E22 och hela vägen in i stadskärnan. Aktivt arbeta för gång- och cykelstråk till och från våra områden. Synliggöra och knyta samman våra områdens viktigaste ”hubbar/nav” men också tydligt hänvisa till andra platser och sevärdheter som ligger utanför själva området.

Här är några exempel på Tillgänglighetsgruppens arbete

Ingen puls utan din är en landsomfatttande digital kampanj som lanseras av Svenska Stadskärnor med hjälp av de medlemsstäder som valt att engagera sig, Ronneby är en av dem.

Ingen puls utan din handlar om att allas närvaro i staden är viktig. Våra ändrade shoppingvanor i samband med en ökad e-handel och städernas pågående strukturomvandling gör att strömmen av människor till stadskärnorna har minskat. Men vi kan alla påverka den trenden. Vill vi ha levande städer så behöver vi alla finnas där, välja att lägga våra inköp i staden, gå på krogen, besöka markander och festivaler etc.

Kampanjen har genomförts i två år och fått fint genomslag. 64 städer deltog under den senaste kampanjen som har fått stor spridning och stort genomslag. Här i Ronneby är det Ronneby Företagsförening som lagt ut informationen på sin webbsida, det är ju i den del av vårt partnerskap där handeln är representerad. Du kan läsa mer om kampanjen här Länk till annan webbplats..

En skyltguide är framtagen för att underlätta fär den som vill sätta upp en skylt. Guiden ger en mängd tips på hur man bäst gör ett budskap synligt såväl i stadsmiljö som utefter väg på landsbygden. Den innehåller även lite mer hård fakta om regler man måste hålla sig till, vart man vänder sig med frågor men också en mängd konkreta exempel. Du finner den här Länk till annan webbplats.

Stadsrum- & Mobilitetsstrategin som pågår under 2024 har i mångt och mycket tillgänglighet att ta hänsyn till och att förbättra. Det handlar om mobilitet för alla typer av fordonstrafik liksom cykel men också tillgänglighet på våra gator och torg. Hur platserna kan bli lättare att använda genom t.ex. fler sittytor, rätt sittytor och att ytorna fungerar även för de som har någon form av funktionsnedsättning. Läs mer

Hyrcyklar på stationen är ett samarbete med Blekingetrafiken. Något som är mycket uppskattat och som verkar fungera bra. Perfekt för den som t.ex. har ett jobbärende i Ronneby och bara ska transportera sig en kortare sträcka när tåget är framme.

Felparkeringar
En utökad upphandling är gjord för bättre funktion och efterlevnad.

Rådhusparken
Parken har fått förbättrad belysning, buskage har tagits bort och även beskurits för både bättre tillgänglighet och trygghet.

Väderskydd
Samarbete med Blekingetrafiken för bättre väderskydd vid busshållplatserna.