Workshop pågår, idéer skrivs

Fokusgrupperna och deras inriktning

Vi jobbar fortsatt med fem fokusgrupper enligt BID-konceptet då det visat sig vara framgångsrikt; Varumärket, Utbud, Platsen, Trygghet och Tillgänglighet. I varje grupp finns representanter från de tre samverkansparterna, dvs Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Handel & Intresseförening.

Fokusgrupp Varumärke
Platsvarumärket ska vi vårda genom att ta hänsyn till form, färg, arkitektur och material från vårt kulturarv. Att ta tillvara platsernas egna kvalitet, identitet och historia och med stolthet bevara dem. Vi ska arbeta för det goda värdskapet. Hos oss ska man bli väl mottagen och bjudas på personliga upplevelser som sticker ut. Vi ska vara omtänksamma och hjälpa varandra i sann bruksanda.

Fokusgrupp Utbud
Vi ska synliggöra det rika utbud som redan erbjuds i området och arbeta strategiskt för att utöka utbudet utifrån befintligt näringsliv och medborgarnas behov av service och tjänster. Aktiviteter i det offentliga rummet ska arrangeras återkommande och regelbundet i samverkan mellan det offentliga, ideella och privata. Arbetet ska präglas av glädje och mångfald. Kultur, konst och Ronnebys historia ska få en betydande plats i offentliga rummet. De skatter som i dag finns ska lyftas fram för alla att ta del av och känna stolthet över.

Fokusgrupp Platsen
Alla ska inte bara vara välkomna utan också känna sig välkomna. En samlingspunkt för alla, dag- som kvällstid. Platserna i området ska ha sina olika funktioner. Tillsammans skapar vi platser där man vill hänga länge och ofta. En oas med färg och form, härligt grönt och vackert, konst och kultur, kärlek och värme. Attraktiva platser lockar människor till att mötas. I vårt framtida arbete med byggnationer, etableringar eller andra nya inslag i det offentliga rummet ska vi ha modet att våga sticka ut och prova nya lösningar.

Fokusgrupp Trygghet
Området ska vara så trevligt och stämningsfullt att man vill flanera i området året runt, dag som kväll. Tillsammans skapar vi en känsla av att alla äger platsen och har ett gemensamt ansvar och intresse i den. När man är rädd om varandra och sin plats blir den ren, trygg och säker.

Fokusgrupp Tillgänglighet
Det ska vara välkomnande, enkelt och tryggt för alla att ta sig fram. Att hitta och röra sig inom området. Vi behöver öppna upp med centrumskyltning från E22 och hela vägen in i stadskärnan. Aktivt arbeta för gång- och cykelstråk till och från våra områden. Synliggöra och knyta samman våra områdens viktigaste ”hubbar/nav” men också tydligt hänvisa till andra platser och sevärdheter som ligger utanför själva området.