Skissad bild som beskriver översiktsplanens olika delar, byggnation, kommunikationer etc

Översiktsplan 2045

Ronneby kommun började 2022 med arbetet att ta fram en ny översiktsplan till år 2045. Så här såg bilden ut för att inpsirera dig som invånare att tycka till om vår gemensamma framtid. Hur vill vi att Ronneby kommun ska se ut år 2045? Ett flertal dialogmöten har hållits och digitala enkäter sammanställs som input i den övergripande planen.

Vad är en översiktsplan?

Översiktsplanen skapar förutsättningar för en gemensam framtidsbild för hur kommunen ska utvecklas. Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en översiktsplan. Det är en strategisk plan som visar kommunens vilja när det gäller användning av mark och vatten samt bebyggelseutveckling med syfte att skapa en god livsmiljö. En aktuell översiktsplan bidrar till att stärka kommunens attraktionskraft och skapa förutsättningar för en hållbar tillväxt. Den berör alla personer som bor eller verkar inom kommunen.

Läs mer om Översiktplanen 2045.

Översiktplanen blir en faktor även i vår samverkansarbete

Självklart kommer den övergripande planen att vara en del av Tillsammans för Ronnebys tankar och planer om framtiden. Man kanske kan säga att den ligger som en bakgrund. Ibland är framtiden långt bort, som år 2045, ibland är den nära, beroend epå vad man planerar för... Att förändra och bygga för framtiden är överlag ett långsiktigt projekt.