När modern stadskärneutveckling fungerar som bäst sker det i samarbete mellan offentlig och privat sektor. I Ronneby samverkar Ronneby kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening under ett gemensamt paraply; Tillsammans för Ronneby.

Just nu

Vi arbetar med Stadsrumsanlysen och tidigare trafikutredning, för en mer attraktiv och mer tillgänglig stadskärna.