Tillsammans för Ronneby logotype med grönt hjärta

Organisation - 3 parter tillsammans

Efter BID-projektets 18 månader av lyckat samarbete var det ingen tvekan om att en fortsättning med samma typ av organisation var önskvärd. Så blev vi år 2019 platsorganisationen "Tillsammans för Ronneby" med tre samverkande parter; Ronneby Kommun, Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening (fd. Ronneby Handel).

I samband med att projektet övergick i en permanent form av samarbete anställdes en Näringslivslivsutvecklare med fokus på platsutveckling för att vara den sammanhållande parten i det fortsatta arbetet.

Ronneby kommun har stor del av ansvaret i platsutvecklingen men även Ronneby Fastighetsägargrupp och Ronneby Företagsförening har viktiga roller i den nya styrgrupp som ytterst leder arbetet. Från varje part finns det tre representanter in i styrgruppen. Styrgruppen träffas 4-6 ggr/år. Alla tre parter har, förutom arbetet i styrgruppen, också ett övergripande ansvar för den nybildade Platsutvecklingsfonden. Juridisk person för fonden är Ronneby Fastighetsägargrupp.

Tillsammans för Ronneby väljer att fortsätta med BIDs uppbyggnad av organisationen.

Tillsammans för Ronnebys organisationsschema, grönt lövverk i bakgrunden