Ronneby torg med kyrkan i bakgrunden, framför fontänen finns 6 st solstolar med tryck om Somargatan

Stora och små åtgärder

Här nedan finner du en palett över vad som skett och sker, ändå är nog inte allt med.... Det är allt från stora och mer omfattande projekt till mindre och enklare aktiviter, allt i en väldig blandning.

Grön grafisk profil lanserad, för alla företag att använda

Appendix Platsvarumärket, en guide om hur du berättar om platsen och stärker den

Webinar i Rosenholms Föremålsmagasin, ett frukostmöte under pandemin, med presentation av grön grafisk profil, appendix platsvarumärket samt visning av föremål från Gribshunden, för att lyfta det platsunika, ca 200 personer deltog

Hemesterkampanj 2021, 2022, 2023 m broschyr till alla hushåll + digitala medier + affischer + radiospottar + filmer för sociala medier + pressmeddelanden + pressträffar + artiklar i lokalpress och lokalradio + nyhetsbrev

Sommar-Musik-quiz, 5 veckors digital frågesport med frågor om Ronneby live-sänt från 5 olika platser samt live musik, ca 2.000 personer deltog

Frankly my dear, posterkampanj på Ronneby Airport i samad med lanseringen av flyglinje till Frankfurt

Hela familjens Brunnspark, affischer med bucketlist på enkla aktiviteter utan kostnad

Profilprodukter med Ronneby-motiv såsom emaljumugg, linnehandduk, papperskasse, tydkasse, disktrasor, nyckelring, kylskåpsmagnet, målarbok, tagg m storytelling, webshop i samarbete med lokal leverantör

Sommargatan 2021, 2022, 2023 med aktiviteter och utsmyckad stad i samarbete m Knut Hahns estetiska program. Med t.ex Clown-show, ansiktsmålning, schackspel, Ronneby-hjärta som selfie-spot, 3D-målningar på gatan, stolpflaggor, matvagnar, flaggspel mellan husen, blomlådor av Studieförbundet Vuxenskolan med mera

Vykort med Ronneby-bilder på sommarens tema Ut & Njut, gratis till besökare

Etableringsguide som beskriver Ronneby med fokus på stadskärnan, innehållande fakta och siffror om företagande, CityIndex samt beskrivning av en plats att bo och leva på

Möte med etableringskonsulterna RETEAM tillsammans med Ronneby Fastighetsägargrupp, ca 30 deltagare

Pressmeddelanden via MyNewsDesk, sker regelbundet för samtliga event och aktiviteter, även arrangerade pressträffar

Sommarens bucketlist, på affischer, trottoarpratare och i annonsform, tips för hemester

Vision Lilla Torg, fem fastighetsägare går ihop med ambitionen att etablera fler restauranger i ett kluster på gågatan. En mängd positiva möten med kommuntjänstepersoner, fastighetsägare och politiska nämnder. Prospekt framtaget för spridning på sociala medier. Kontakt med flera intressenter. Ambitionen kvarstår trots utmanande ekonomiska tider

Gribshunden Museum, vilken samhällsekonomisk effekt får ett museum på staden? I en föredragning för KSAU, Näringslivsråd, Fastighetsägarna Syd med flera, redogjordes för de kring-effekter en kulturinstitution har på staden, invånarna, näringsliv, besöksnäring, etableringar, kommunikationer med mera.

Namndöpning av platser, ett enkelt uppdrag som gav stort genomslag hos invånarna, Fisktorget, Ronneby torg och Rådhusplatsen

Historiska skyltar på husfasaderna, flera skyltar är på plats, arbetet fortlöper av fastighetsägarna

Gribshundens förstäv i betong som en sittbänk och signal för kommande museum. Mall i frigolit framtagen i samarbete m Blekinge Museum, Broby Modellverkstad och Hallabro Plast/gjuteri, arbetet fortsätter, nästa steg är medel för framtagning av gjutformen

Många fysiska och digitala studiebesök av andra städer från Svenska Stadskärnor som är intresserade av vårt arbete i Tillsammans för Ronneby

Föreläsningar om Tillsammans för Ronneby för SPR och Hörselfrämjandet

Stadslivsanalys, arbetet påbörjat med upphandlade parter, Gehl Arkitekter och Trivector, för trevligare stadsrum att vistas i, , 2 workshops genomförda med ca 45 deltagande politiker, kommuntjänstepersoner, handel, näringsliv och fastighetsägare. Arbetet fortsätter med fokus på Stadslivsanalys samt med tidigare trafikutredning därefter görs en handlingsplan som budgeteras och beslutas

Folierade elskåp på Ronneby torg med bilder från samma yta från tidigt 1900-tal och framåt. Mycket uppskattat av invånarna. Finns ytterligare 6 bilder på G, arbetet fortsätter

Julklapp i LED på Ronneby torg lyser upp och tryggar området, tillkom med hjälp från Trygghetsmiljonen, den ersatte den tidigare julklappen som var i trä och gjord i samarbete med byggprogrammet på Knut Hahn

Handla av UF-företagen 2022 och 2023 på gågatan, en dag med vimmel, musik av musikklasserna, matvagnar, musik av Dennis & the Ponies och torghandel med mera

Information till Fastighetsägarna Syd om Tillsammans för Ronneby

Julkväll/Nattöppet i Ronneby 2021, 2022 och 2023, ett arrangemang som ständigt utvecklas med tomteparad med hundar, dans runt granen, julsånger, glögg, marschallbelysta gator och infarter, UF-företag, vinnare av Årets UF-julklapp med mera och år 2023 även med Lucia och Luciakröning. Man ur huse och fullt på restaurangerna!

Pimpa din trappa med en pumpa! Fastighetsägarna assisterar handeln med leverans av pumpor.

Tröjor med Ronneby-hjärta till butiksägare och personal till Alla Hjärtans dag

Gratis bio för barnen på sportlovet

Matbudet - en webshop, beställningar online hos Ronnebys reastauranger under pandemin med hemleverans, mycket arbete men ännu mera positiv feedback från krögare och matgäster

Handla lokalt - en webshop för handeln under pandemin med hemleverans

Trygghetsvandringar i stadskärnan har genomförst vid två tillfällen i stadskärnan, 2021 samt 2023 under ledning av lokala BRÅ. Glädjande ses framsteg i vår stad!

Trygg i butik, en 13-punktersutbildning för att förebygga hot och brott, ett samarbete med den lokala kommunpolisen, ett 10-tal besök i butiker och företag har genomförts och även i föreläsingsform för större publk vid ytterligare 2 tillfällen.

Fokusgrupp Trygghet ingår i Lokala BRÅ, sedan juli 2023 dessutom en arbetsform som är lagstadgad att kommunen ska genomföra

Skyltguide, för en bättre upplevelse av staden, en guide för företag och föreningar med behov att skylta sin verksamhet, goda exempel och råd för genomförande, bygglov etc samt kontaktuppgifter, dialogmöte med föreningar, samverkansparter och kommuntjänstemän

Hyrcyklar på stationen, i samarbete med Blekingetrafiken, ett initiav som slog väl ut och som sedan fortsatt

Väderskydd vid busskurar, i samarbete med Blekingetrafiken

Förbättrad linjeinformation i busskurerna, i samarbete med Blekingetrafiken

Ljuslådor på Ronneby Airport vid rullbandet med uppdaterad information om aktiviteter i Ronneby

Webinar "Lokal för brottslig verksamhet" med föreläsningar och gruppdiskussion, 110 deltagare från Ronneby, Blekinge och även andra orter i Sverige, i samarbete med Polisen och Länsstyrelsen

Belysning av Munktrappan som tidigare varit ett otryggt område

Guidade vandringar med Ronnebys nutidshistoria i samarbete med Tommy Nilsson

Digital Julkalender i Destination Ronneby-appen

Ingen puls utan din-kampanjerna 2021, 2022 och 2023 av Svenska Stadskärnor, lanserades i sociala medier av Ronneby Företagsförening

Folierat skyltfönster med spegel Ingen puls utan din, i samarbete med en av stadens fastighetsägare

Information till Näringslivsrådet med jämna mellanrum om aktiviteter i vår samverkan

Guidade och dramatiserade vandringar om Ronneby historia och blodbadet, i samarbete med Folkteatern

Digitala presentkort, i regi av Ronneby Handel/Ronneby Företagsförening

Nya armaturer på Ronneby Torg med större spridning av ljuset samt punktbelysning, för att öka tryggheten

Logga för Tillsammans för Ronneby

Logga för Platsutvecklingsfonden

Informationsfolder om Tillsammans för Ronnebys verksamhet

Informationsfolder om Platsutvecklingsfonden, villkor och hur man ansöker

Information på frukostmöten för näringslivet om Tillsammans för Ronneby

Guideapp för guidad tur på egen hand i Kulturkvarteren och Brunnsparken

Film om hemester för sociala medier och för att stärka ambassdörsskapet

Ytterligare fem filmer om hemester/ambassadörer för sociala medier året därpå

Radiospottar om hemester på lokal radiokanal, 2020, 2021 och 2022

Föreläsning om vikten av brottsförebyggande arbete, riktat till fastighetsägarna

Förenklad felanmälan på kommunens hemsidaför att snabbare få in tips, åtgärda och följa upp

Belysning av Rådhusparken och rensning av buskage för en tryggare vistelse

Ronneby-Expressen med guide under sommarmånaderna

Information till Fasighetsägarna Syd om Gribshunden Museums påverkan av staden och deras fastigheter

Ny stor ljuslåda på Ronenby Airport med information och bilder kopplad till sommarbroschyren, informationen vänder sig främst till besökare, vi inväntar nya ytor för ljuslåda med information om inflyttning och etablering

Käpphästar på torget i samarbete med estetiska programmet Knut Hahn

Utvecklad lägesbild med fakta och tips kopplats till trygghetsfrågor genom verktyget Embrace, handel, näringsliv och fastighetsägare rapporterar på veckobasis, lägesbilden skickas ut och vi får alla en mer sanningsenlig bild av läget

Felparkeringar, förbättrad med utökad upphandling

Uteserveringsguide, en vägledning och inspiriation till krögare och verksamheter för året-runt-möjligheter, förlängda tillstånd och ansökan via e-tjänst, remiss till samverkanspartners, krögare m fl

Handlingsplaner 2020, 2021, 2022,2023-24, där verksamheten beskrivs

Telia Crowd Insights, ett verktyg för mätning av mobil rörelsedata, ett test, men ännu inte tillräckligt finmaskigt för korrekt datainformation som vi önskade

Digitala mötesbakgrunder med Ronnebymotiv till den grafiska profilen för alla att nyttja

Power Point-intro om Ronneby vid extern information till den grafiska profilen

Möte för besöksnäringen med fokus på Gribshunden Museum och dess påverkan på turistiska verksamheter samt samhället i övrigt.

Nya armaturer på Karlskronagatan längs Västra torggatan, mellan V Torgatan-Rosengatan samt Nygatan-Gångbrogatan

Jury för nomineringar till Årets UF-julklapp, 2022, 2023

Stormöte 2022, första stormötet sedan BID-projekttiden tog sin tid att genomföra pga pandemin. På agendan var inspiration, alla genomförda aktiviteter samt förslag att arbeta för en kvalitetssäkring, QM, Quality Mark

Quality Mark, styrgruppen för TFR har påbörjat arbetet

Etableringsinformation på ObjektVision, en hänvisning till Etableringsguiden

Etablerat en Viggen-grupp med handel och verksamheter på handelsområdet, för information om områdets utveckling, input och ev gemensamma åtaganden

Kartläggning av antalet tillgängliga bäddar i besöksnäringen

Parkeringsfolder för motorburen trafik

Presentation om Platsvarumärket och hur man använder sig av det på Ronneby Företagsförenings årsmöte, till Fastighetsägarna Syd samt vid möte med besöksnäringen

Nattvandrarverksamhet av föreningar för ökad trygghet, lokala BRÅ

Stormöte 2023 med fokus långsiktiga strategier samt nya idéer och aktiviteter, ca 35 deltagande politiker,komuntjänstepersoner, handel, fastighetsägare och näringsliv deltog

Föredrag på Svenska Stadskärnors Årskonferens i Helsingborg 2023 om samarbetet i Tillsammans för Ronneby

Info-points om Ronneby på 10 platser i kommunen för turister och besökare

SommarTorget 2023, startade med ett idémöte med fokusgrupp Utbud, Blomstrande Bygden, landsbygsutvecklare, platsutvecklare, kommunbygderådet och Visit Ronneby. Ca 16 aktivitstillfällen genomfördes under sommaren med fokus på musik, allsång och quiz m.m. Start vid skolavslutningen med mer än 1.500 besökare på Ronneby Torg

Grafiskt kampanjmaterial för SommarTorget, för digitala medier, affischer, banderoller och solstolar till torget

Översiktsplan 2045, torgmöten och digital input från medborgare, fokusgrupper och tjänstepersoner

Information till Näringslivsrådet om CityIndex 2020, 2021, 2022

Medborgarförslag; barn pyntar julgranar på torget, blev istället julgranarna på gågatan, i samarbete med förskolorna

Konstfulla kreationer i upplyst skyltfönster på gågatan, december till januari, i samarbete med estetiska programmet på gymnasieskolan Knut Hahn och fastighetsägare

Stadskärnan och framtiden, möten ca 8 ggr/år, med fokus på fastighetsägarnas roll

Möten med styrgruppen för Tillsammans för Ronneby ca 6 ggr/år för information, riktlinjer, aktivitetsinriktning och samsyn av stadens utveckling och framtid

Hur kan gemensamt brottsförebyggande arbete leda till en ökad affärsnytta för näringslivet? Föreläsning och inspiration under en förmiddag, för ökad trygghet

Belysning av och i fastigheter, föreläsning och inspiration för fastighetsägare, för ökad trygghet

Projekt Gribshunden Museum, regelbundna möte i projektgrupp samt förläsningar för näringslivsråd, fastighetsägarna m fl Även fokus på hur ett museum kan påverka fastighetsägarnas verksamheter

Torgmötesdialog om stadens utveckling, två tillfällen under 2022 och 2023, TFR nävarande tillsammans med kommunens olika enheter

Facebookgrupp Tillsammans för Ronneby, drygt 1.000 medlemmar, ca 2-3 inlägg per vecka, bästa klickrate hittills, 445 st, var för en efterlängtad nyöppning av Katrins Pizzeria efter branden, därefter ca 460 likes på vinnare av vackraste gran i Blekinge 2023.

Visit Ronneby, Facebook och Instagram, mycket bra rateing 2023 enligt CoTourism Blekinge

Ronneby Live, det som händer i Ronneby just nu, i samarbete med IT-avd, har blivit en mycket populär sida för information hos invånarna men också besökare

Etableringsstrategi främst för fastighetsägarna, är med jämna mellanrum uppe för diskussion, nu inväntar vi resultatet av stadslivsanalysen för vidare arbete med stråkutveckling

Digital interaktiv skärm på Ronneby torg med information om aktiviteter och service

Heliumballonger i rött och vitt i Ronnebyån som en kul happening några dagar innan jul 2023

Belysning av Söderbro sker under första delen av 2024, för att göra det trevligare att röra sig på de fina promenadstråken runt ån och att nyttja en av alla möjligheter som Ronnebyån ger oss.