Del av Quality Marks logotype i orange m delar av den vita texten synlig

Detta är Quality Mark

I texten nedan finner du en sammansfattning om vad QM innebär och vilken betydelse certifieringen kan ha på en stadskärna som genomfört den. Dessutom ger det förstås en enorm tillfredsställelse för alla parter som arbetar tillsammans att få ett erkännande och en kvalitetsstämpel på utfört uppdrag!

QUALITY MARK är alltså ett dokument för samverkansorganisationer att arbeta med för att uppnå en certifiering. Med samverkansorganisation menas ett strukturerat samarbete mellan stadskärnans både offentliga och privata aktörer, d v s kommun, fastighetsägare, verksamhetsidkare inom handel, restaurang, servicenäring, besöksnäring och andra aktörer.

Att inneha en certifiering för ett samverkansarbete visar att man arbetar långsiktigt, strategiskt, har tydliga mål och följer upp resultaten. Den är en garanti för att alla intressenter menar allvar med sitt engagemang och leder därför till en stabilitet i den samverkan som skapar förut-sättningar för nya investeringar i staden.

Underlaget till certifieringen kan också vara en checklista eller självutvärdering för att se om organisationesn är på rätt väg i vårt utvecklingsarbete.

Att inneha ett giltigt Quality Mark gör dessutom att man kan söka till Årets Stadskärna, eller bli nominerade av juryn, eftersom certifieringen visar att man såväl planerar, genomför och följer upp resultat på ett strukturerat sätt. Certifieringen är giltig i tre år och kan därefter förnyas inom ett år i en förenklad revidering av ansökan.

Quality Mark baseras på en europeisk certifiering som togs fram gemensamt av flera länderi ett samarbete kallat TOCEMA Europe (Town Centre Management Europe). Sverige med Svenska Stadskärnor var delaktiga i detta arbete.

Quality Mark är giltigt när underlaget är godkänt, något som verifieras med ett digitalt certifikat. Nya certifierade städer uppmärksammas på Svenska Stadskärnors årskonferens.