Säl i havsbandet

Vatten är ett genomgående tema

Ronneby har en spännande historia som innehåller utveckling men också ond och bråd död. Det som utmärker sig är dock att vatten är en gemensam nämnare under historiens gång. Det börjar med sillfisket, staden etablerar sig sedan i åkröken. Under medeltiden är Ronneby nummer två efter Malmö i sin betydelse som hamnstad i det dåvarande Danmark. Vattenfallet och de nya skvaltkvarnarna lägger grunden för brukssamhället genom möjlighet till större produktioner med hjälp av vattenkraften. Under mer än tvåhundra år är Ronneby en välbesökt och internationellt känd kurort pga det järnhaltiga vattnet. Ett betydelsfullt vrak upptäcks utanför Saxemara, skeppet Gribshunden som ska bli ett museum. Numera är Ronneby en ort med hög kunskap om vattenskärning.

Ronneby är Blekinges äldsta stad
Ronneby är den äldsta staden i Blekinge och den har tillhört Danmark längre än den varit svensk.
Under lång tid var staden ett betydande medeltida handelscentrum vid ån och havet. Innan dess var det sillfisket som lade grunden till samhället vid Rottne å, vid åkröken, så väl skyddad med vatten på tre sidor.

Ronneby Blodbad
Det hjälpte dessvärre föga att staden var skyddad från tre håll, den 4 september år 1564 då svenskarna och Erik XIV intog Ronneby. Hela staden, utom kyrkan, brändes ner. Minst två tusen människor höggs ihjäl och ån färgades röd av blod i det som historikerna kallar ”Ronneby blodbad”. Inne i Heliga Kors kyrka finns en kyrkdörr bevarad från den tiden. Den bär huggmärken gjorda av den svenska kungens män när de tog sig in i kyrkan, dit många av stadens invånare sökt skydd. En händelse som anses vara den mest grymma människoslakten i Norden.

Kurorten Ronneby
Ronneby är kanske mest känd som en kurort. Järnhaltiga källor upptäcktes här år 1705 och sedan
dess har brunnsverksamheten blomstrat ända fram till sekelskiftet 1900. Ronnebys hälso-främjande vatten var vida känt och länge ansågs staden vara landets enda kontinentala kurort. Det har i hög grad påverkat stadsbilden som präglas av en framträdande träarkitektur i schweizerstil. Än idag är Ronneby Brunn ett känt begrepp som är starkt förknippat med staden.

Kulturmiljön Bergslagen
År 1864 förstördes det mesta av Ronneby i en stor brand. De gamla medeltida gatustråken övergavs när staden byggdes upp igen och rätlinjiga gator kom till stånd, något som kännetecknar dagens centrala Ronneby. Bara området Bergslagen intill kyrkan klarade sig från branden. Där finns ännu de krökta gatorna kvar som följer åbrinken liksom trähusen från 1700-talet.

Skeppet Gribshunden
I nutid har flera större arkeologiska upptäckter gjorts, som det mer än 500 år gamla vraket
Gribshunden. Skeppet tillhörde den danske kung Hans och är världens äldsta och bäst bevarade
medeltida karack. Skeppet sjönk år 1495 på väg till viktiga samtal i unionen. Vraket och dess innehåll är välbevarat. Inom en 10-årsperiod planeras ett museum i Ronneby för detta internationellt intressanta vrak stå klart, mitt i stan!

Guldgubbar i Vång
I Vång gjordes även ett arkeologiskt fynd i form av guldgubbar, vilket är det tredje största fyndet i Sverige. Guldgubbarna är daterade till 500–700-talen efter Kristus.

Vattenskärning
Vattenskärning, stort i Ronneby på 1980-talet, är den senaste kopplingen och tekniken till temat
vatten. Ronneby är fortfarande något av världens nav för denna fascinerande teknik.

Säl i skärgården
Säl ser vi numera åter på kobbarna i havsbandet.