Visar tre bubblor som vävs in i varandra, varje bubbla är en strategi för stadskärnans framtid - allt hänger ihop

Strategier vävs samman

På bilden ser du vår väg framåt, i de stora penseldragen. Strategier och handlingsplaner vävs samman för att länka i varandra och på så vis få större skjuts framåt. Vi vill göra så mycket, men det gäller också att göra rätt saker i rätt tid.

En stads förändring är ett långsiktigt arbete. Med en tydlig inriktning är det lättare att fokusera och ibland kanske även att våga välja bort.

Till dessa övergripande planer i det långa perspektivet kommer förstås också små aktiviteter som är lättare att genomföra under en kortare tid - och som göra att vi kan fira en målgång lite oftare! :-))