En del av en sida som ligger lite på sned, visar en bit av Qualite Mark-logotypen i rött samt text med ordet Ansökan

QM, en kvalitetsmärkning

Quality Mark, QM, är en certifiering för platsutveckling genom samverkan för samverkansorganisationer i city, centrum eller stadskärnor. Med en godkänd certifiering kan man därefter söka till Årets Stadskärna. Målet är att kunna söka till Årets Stadskärna 2026 - hur kul vore det inte att erövra en sådan omnämning?!

Nu utvärderar vi vårt arbete. Styrgruppen för Tillsammans för Ronneby har beslutat att under år 2023 gemensamt arbeta med QM. Det ger oss en möjlighet att stanna upp och tänka efter. Är våra mål ännu tydliga eller behöver de uppdateras? Får vårt gemensamma arbete önskad utväxling? Arbetar vi på rätt sätt? Finns det nya och mer effektiva sätt att arbeta på? Hur gör andra? QM-dokumentet hjälper oss att ställa dessa frågor och några till. Och ja, vi är mogna nog att tänka efter och våga spana in i framtiden.

Workshop - QM och framtiden, vi samlade samtliga parter, dvs näringsliv, handel, fastighetsägare, kommuntjänstepersoner och politiskt valda och pratade om hur vi tillsammans vill utveckla stadskärnan. Vår upphandlade samarbetsparner för kommunikation, Milou, guidade oss genom en workshop. Kreativiteten var hög och diskussionerna ganska samstämda. Resultatet blev en 8 meter lång witeboard full med idéer! De är nu klustrade och sammanställda och vi tar med dem i vårt kommande arbete i Tillsammans för Ronneby. Det blir vår nya to-do-list av uppdrag att välja mellan då den tidigare handlingsplanen från projektstarten med ca 150 punkter nu i stort nått sin ände med 125 genomförda punkter.

QM, Stadsrums- & Mobitiltets-Strategin samt Översiktsplanen 2045 kommer under det närmaste åren att ge oss en road map för utvecklingen av staden. Projektens olika resultat tangerar varandras områden och bildar tillsammans en gemensam syn på stadskärnan. Det i sin tur ger oss en väg framåt. Det ska bli spännande!