Bild med en skogsväg, omgiven av sommarens grönska

Vägen framåt bygger på samverkan

Tillsammans för Ronneby har nu funnits som en samverkansorganisation sedan 2020 och även i projektform sedan 2017. Årens samverkan har gett oss insikt om hur viktigt det är att våra tre parter arbetar tillsammans för stadskärnans utveckling dvs kommunen, fastighetsägarna och handeln/näringlivet. En part allena har svårt att göra en förflyttning men när vi gör saker i samverkan blir det ett betydligt bättre resultat. Samarbete är vägen framåt.

Samverkan kan se ut på olika sätt
Vi har hittills arbetat enligt BID-modellen, dvs. med en styrgrupp och fem fokusgrupper. Att bedriva aktiv utveckling av stadskärnor, platser och stråk stöter på många möjligheter och utmaningar. Det kräver samverkan, samsyn och samarbete utifrån ett helhetsperspektiv.

Tillsammans för Ronneby gör det omöjliga möjligt!
Ökad tillväxt, fler aktiviteter och upplevelser samt mer liv och rörelse är något alla strävar efter. Den gemensamma målbilden för Ronneby stadskärna förenar och skapar förståelse samt respekt för varje aktörs verksamhetsområde. Konkurrenter blir kollegor och förutsättningarna att lyckas förbättras avsevärt.

I takt med att kraven i samhället ökar och resurserna blir allt mer begränsade behövs nya arbetssätt för en hållbar utveckling samt bättre samverkan mellan den offentliga, privata och ideella sektorn. Tillsammans skapar vi målbilden och handlingsplaner för utveckling.