Ett collage av flera bilder; två clowner med röda näsor, ett LED-belyst julpaket på torget, stora schackpjäser på torget, gatumålning - en blomma

Sagt och gjort tillsammans

Sedan BID-processen startade har vi gjort väldigt mycket tillsammans av det som stod på förändringslistan av goda idéer. Det har skett direkt av våra fokusgrupper men också indirekt i samarbete mellan våra tre parter dvs i kommunen, fastighetsägargruppen och företagsföreningen. Ibland är det svårt att se var gränserna går. Samtidigt är det ett gott betyg på att samtalet om förändring är levande och ständigt pågående mellan alla parter.