Internat

Om du bor på vårt internat så har du boende och mat ordnat på ett bra sätt. Där har vi tillgång till fritidsledare som regelbundet anordnar aktiviteter. Du har även tillgång till internetuppkoppling.

Du som kommer från en annan kommun har rätt till inackorderingsbidrag från hemkommunen.