Här lär du dig

Det är flygmekaniker och flygtekniker som ser till att flygplan och helikoptrar underhålls och repareras på rätt sätt och det handlar om att förebygga - att åtgärda innan något går sönder. Det är jobb som kombinerar teoretisk kunskap med praktiskt arbete i en ren och utvecklande miljö.

Flygteknikutbildningen är det tekniskt mest avancerade programmet på gymnasienivå. Efter godkänd utbildning på det treåriga gymnasieprogrammet är du flygmekaniker. Programmet har riksintag och är en yrkesförberedande utbildning. Programfördjupningarna ger dig dessutom grundläggande högskolebehörighet.

Utbildningen är certifierad mot det europeiska luftfartsregelverket enligt EASA, European Aviation Safety Agency. Det innebär att du efter genomförd utbildning med godkänt resultat, utöver en gymnasial yrkesexamen, även kan erhålla en certifiering som
flygmekaniker som gäller inom hela Europa.